Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EK-EiSOB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_W01, EK1_W04, EK1_W12


Skrócony opis:

Podczas wykładu omawiana jest ogólna charakterystyka etyki biznesu oraz zagadnień społecznej odpowiedzialności biznesu, koncepcje biznesowe klasyków historii filozofii, teorie zależności między społecznością moralną a sfera biznesu, kryteria etyczne w biznesie, problematyka „opłacalności” etyki biznesu, etyka pracy oraz kwestie etyczne występujące w wewnętrznych relacjach przedsiębiorstw.

Pełny opis:

Podczas wykładu omawiana jest ogólna charakterystyka etyki, etyki biznesu oraz zagadnień społecznej odpowiedzialności biznesu, szczególnie zagadnień dotyczących obszarów zainteresowań oraz przyjętych modeli oraz informacji dotyczących obszarów zainteresowań i przyjętych modeli CSR.

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z menedżerskim wykorzystaniem koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu do podwyższenia efektywności gospodarowania przedsiębiorstwem. W wyniku wykładu studenci zostaną przygotowani do samodzielnego podejmowania decyzji w sytuacjach konfliktowych moralnie, zapoznanie z podstawami etyki, pogłębienie wrażliwości na problemy moralne w biznesie, osiągnięcie umiejętności identyfikacji problemów moralnych oraz dokonywania samodzielnej oceny moralnej. Student po ukończeniu kursu potrafi dokonywać oceny etycznej różnych form zachowania, szczególnie oceny etycznej konkretnych zdarzeń gospodarczych.

Literatura:

G.Myśliwiec, Etyka gospodarcza i zawodowa + 28 przypadków. Wydawnictwo Almamer, Warszawa 2013

S.Galata, Biznes w przestrzeni etycznej. Motywy, metody, konsekwencje, Difin, Warszawa, 2007

M.Żemigała, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Oficyna a Wolter Kluwer business, Kraków 2007

R.Koneczna, CSR i jego narzędzia jako element strategii firm - praktyczny przewodnik, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2014

A.Paliwoda-Matoliańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Znajomość podstawowych pojęć i definicji.

Umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

ECTS: 4 pkt

studiowanie materiałów e-lerningowych 2 pkt

własne studia literaturowe: 1 pkt

przygotowanie do zaliczenia: 1 pkt

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego jest wykonanie pracy zaliczeniowej w terminie (zgodnie z informacją na platformie e-lerningowej). Niewykonanie pracy oznacza niedopuszczenie do zaliczenia również w sesji poprawkowej.

Test wiedzy na koniec semestru

ocena bdb - ponad 90%

ocena db plus - ponad 80%

ocena db - ponad 70%

ocena dost plus - ponad 60%

ocena dost - ponad 50%

Ocena końcowa jest średnią z wszystkich wykonanych prac.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Pakulska
Prowadzący grup: Jolanta Pakulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas wykładu omawiana jest ogólna charakterystyka etyki biznesu oraz zagadnień społecznej odpowiedzialności biznesu, koncepcje biznesowe klasyków historii filozofii, teorie zależności między społecznością moralną a sfera biznesu, kryteria etyczne w biznesie, problematyka „opłacalności” etyki biznesu, etyka pracy oraz kwestie etyczne występujące w wewnętrznych relacjach przedsiębiorstw.

Pełny opis:

Podczas wykładu omawiana jest ogólna charakterystyka etyki, etyki biznesu oraz zagadnień społecznej odpowiedzialności biznesu, szczególnie zagadnień dotyczących obszarów zainteresowań oraz przyjętych modeli oraz informacji dotyczących obszarów zainteresowań i przyjętych modeli CSR.

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z menedżerskim wykorzystaniem koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu do podwyższenia efektywności gospodarowania przedsiębiorstwem. W wyniku wykładu studenci zostaną przygotowani do samodzielnego podejmowania decyzji w sytuacjach konfliktowych moralnie, zapoznanie z podstawami etyki, pogłębienie wrażliwości na problemy moralne w biznesie, osiągnięcie umiejętności identyfikacji problemów moralnych oraz dokonywania samodzielnej oceny moralnej. Student po ukończeniu kursu potrafi dokonywać oceny etycznej różnych form zachowania, szczególnie oceny etycznej konkretnych zdarzeń gospodarczych.

Literatura:

G.Myśliwiec, Etyka gospodarcza i zawodowa + 28 przypadków. Wydawnictwo Almamer, Warszawa 2013

S.Galata, Biznes w przestrzeni etycznej. Motywy, metody, konsekwencje, Difin, Warszawa, 2007

M.Żemigała, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Oficyna a Wolter Kluwer business, Kraków 2007

R.Koneczna, CSR i jego narzędzia jako element strategii firm - praktyczny przewodnik, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2014

A.Paliwoda-Matoliańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.