Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EK-HGP Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia gospodarcza
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

EK1_W04, EK1_W06, EK1_W11,


Pełny opis:

1. Przedmiot i periodyzacja historii gospodarczej (HG) oraz jej miejsce w systemie nauk ekonomicznych

2. Rozwój gospodarczy ziem polskich ( X - XVIII w.)

3. Ziemie polskie w dobie kapitalizmu wolnokonkurencyjnego ( do 1870 r.)

4. Kształtowanie się gospodarki monopolistycznej na ziemiach polskich do 1918 r.

5. Problemy gospodarcze II Rzeczypospolitej w latach 1918 – 1939

6. Społeczno-gospodarcze skutki II wojny światowej. Geneza systemu gospodarki centralnie kierowanej w Polsce ( 1944 – 1949 )

7. Kierunki rozwoju gospodarczego Polski w latach 1950 – 1989

8. Kryzys gospodarki polskiej w latach osiemdziesiątych. Gospodarka polska po przełomie 1989 r. (do 2004 r.)

Literatura:

LITERATURA podstawowa

1. Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski, Key Text, Warszawa

Uzupełniająca

1. Kaliński Janusz, Historia gospodarcza XIX i XX w., PWE, Warszawa

2. Morawski W., Dzieje gospodarcze Polski, Difin, Warszawa

3. Historia Polski w liczbach, t. I, GUS, Warszawa 2003; t. II, GUS, Warszawa

4. Gospodarcze i społeczne skutki zaborów Polski, pod red. J. Chumińskiego i K. Popińskiego, GAJT Wydawnictwo 1991s.c., Wrocław

5. Gospodarka i społeczeństwo w czasach PRL-u (1944-1989), pod red. E. Kościk i T. Głowińskiego, GAJT Wydawnictwo 1991 s.c., Wrocław

6. Z dziejów przemysłu po 1945 roku, pod red. E. Kościk i R. Klementowskiego, GAJT Wydawnictwo 1991 s.c., Wrocław

7. Z dziejów przemysłu przed 1945 rokiem, pod red. J. Chumińskiego i M. Zawadki, GAJT Wydawnictwo 1991 s.c., Wrocław

8. Między zacofaniem a modernizacją. Społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków, Pod red. E. Kościk i T. Głowińskiego, GAJT Wydawnictwo 1991 s.c., Wrocław

UWAGA: zaleca się korzystanie z najnowszych wydań. W w.w. opracowaniach można znaleźć obszerny wykaz literatury uzupełniającej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zapoznanie studentów z historią gospodarczą Polski (X – XX w.). Ukazanie działania praw ekonomicznych w oparciu o analizę procesu dziejowego. Przedstawienie historycznego procesu wzrostu gospodarczego, wskazanie czynników tego wzrostu i relacji między nimi. Pokazanie dynamiki procesów społeczno – ekonomicznych i ich różnorodności. Przygotowanie studentów do samodzielnej, krytycznej analizy faktów historycznych i do myślenia perspektywicznego.

Studenci powinni wykazać się znajomością podstawowych procesów społeczno-gospodarczych minionych epok i pojęć z zakresu teorii ekonomii oraz umiejętnością: samodzielnej analizy przyczynowo-skutkowej faktów historyczno-gospodarczych oraz ich syntezy, łączenia treści historii gospodarczej z różnorodnymi aspektami teorii i myśli ekonomicznej, poszukiwania związków pomiędzy dawnymi, a współczesnymi systemami ekonomicznymi.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin - na podstawie sprawdzianu o charakterze testowo-opisowym (zalicza 60% punktów możliwych do uzyskania) plus ocena prac zaliczeniowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Marks
Prowadzący grup: Bogusław Marks
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.