Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia myśli ekonomicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EK-HME Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia myśli ekonomicznej
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

EK1_W04, EK1_W06, EK1_W11,


Pełny opis:

Przedmiot i klasyfikacja historii myśli ekonomicznej (HME).

Idee społeczno-ekonomiczne starożytności i feudalizmu.

Doktryny rodzącego się kapitalizmu.

Powstanie i rozwój angielskiej szkoły klasycznej.

Ekonomia późnoklasyczna i drobnomieszczańska.

Kierunek historyczny w ekonomii.

Nurt instytucjonalny.

Rozwój myśli socjalistycznej.

Kierunek subiektywno-marginalistyczny.

Rozpad neoklasycyzmu.

Makroekonomia keynesowska.

Przegląd polskiej myśli ekonomicznej.

Repetytorium z HME

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Landreth Harry, Colander David C., Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

• Stankiewicz Wacław, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.

• Snowdon B., Howard V., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN, Warszawa.

• Heilbroner Robert L., Wielcy ekonomiści. Czasy, życie, idee, PWE, Warszawa.

• Łukawer Edward, Z historii polskiej myśli ekonomicznej 1945 – 1995, OLYMPUS, Warszawa.

UWAGA: Zaleca się korzystanie z najnowszych wydań.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1_W04,

EK1_W06,

EK1_W11,

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę - na podstawie sprawdzianu o charakterze opisowo-testowym (zalicza 60%) oraz ocen z prac zaliczeniowych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.