Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EK-MGR-ESr Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia środowiska
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Podczas zajęć zostanie podjęta tematyka środowiska w ekonomii, jego znaczenia w procesie gospodarowania, jak też kosztów korzystania ze środowiska, wartości zasobów środowiska oraz wyceny strat ekologicznych.

Pełny opis:

Zakres tematów:

Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych jako dyscyplina naukowa

Zasoby naturalne w naukach ekonomicznych. Rozwój ekonomii środowiska. Klasyfikacja zasobów naturalnych

Zależność gospodarki i środowiska

Zasoby nieodnawialne – analiza ekonomiczna, polityka gospodarowania, przykłady

Zasoby odnawialne – analiza ekonomiczna, polityka gospodarowania, przykłady

Ekonomia środowiska a polityka ekologiczna. Zasady polityki ekologicznej

Metody oceny i wartościowania efektów oraz aktywów środowiskowych. Ocena strat ekologicznych

Analiza kosztów i korzyści – zastosowanie do oceny polityki w procesach podejmowania decyzji

Narzędzia i instrumenty polityki ekologicznej – podstawy projektowania i oceny

Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska – przegląd, ocena skuteczności i efekty

Finansowanie ochrony środowiska

Ekonomiczna wartość środowiska

Ekonomiczne instrumenty polityki gospodarowania środowiskiem

Szacowanie wartości środowiska przyrodniczego. Metody wyceny środowiska

Zasady polityki ekologicznej

System organizacji sprzedaży uprawnień do emisji zanieczyszczeń

Ocena wpływu przedsięwzięć inwestycyjnych na środowisko

Projekty proekologiczne realizowane przez przedsiębiorstwa

Systemy zarządzania środowiskowego (na przykładzie)

Systemy ekoznakowania

Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne w użytkowaniu zasobów

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju

Opłaty i kary na konkretnym przykładzie

Wyznaczanie opłaty produktowej dla zadanego przykładu odpadów opakowaniowych i produktów

Literatura:

Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, 2004

Fiedor B. i in., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2002

Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa 2012

Śleszyński J., Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Aries, Warszawa 2000

Metody i kryteria oceniania:

praca zaliczeniowa - 80%

aktywność - 20%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Pakulska
Prowadzący grup: Jolanta Pakulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych jako dyscyplina naukowa

Zasoby naturalne w naukach ekonomicznych. Rozwój ekonomii środowiska. Klasyfikacja zasobów naturalnych

Zależność gospodarki i środowiska

Zasoby nieodnawialne – analiza ekonomiczna, polityka gospodarowania, przykłady

Zasoby odnawialne – analiza ekonomiczna, polityka gospodarowania, przykłady

Ekonomia środowiska a polityka ekologiczna. Zasady polityki ekologicznej

Metody oceny i wartościowania efektów oraz aktywów środowiskowych. Ocena strat ekologicznych

Analiza kosztów i korzyści – zastosowanie do oceny polityki w procesach podejmowania decyzji

Narzędzia i instrumenty polityki ekologicznej – podstawy projektowania i oceny

Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska – przegląd, ocena skuteczności i efekty

Finansowanie ochrony środowiska

Ekonomiczna wartość środowiska

Ekonomiczne instrumenty polityki gospodarowania środowiskiem

Szacowanie wartości środowiska przyrodniczego. Metody wyceny środowiska

Zasady polityki ekologicznej

System organizacji sprzedaży uprawnień do emisji zanieczyszczeń

Ocena wpływu przedsięwzięć inwestycyjnych na środowisko

Projekty proekologiczne realizowane przez przedsiębiorstwa

Systemy zarządzania środowiskowego (na przykładzie)

Systemy ekoznakowania

Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne w użytkowaniu zasobów

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju

Opłaty i kary na konkretnym przykładzie

Wyznaczanie opłaty produktowej dla zadanego przykładu odpadów opakowaniowych i produktów

Literatura:

Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, 2004

Fiedor B. i in., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2002

Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa 2012

Śleszyński J., Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Aries, Warszawa 2000

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Pakulska
Prowadzący grup: Jolanta Pakulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Bariery ekologiczne rozwoju gospodarczego

Środowisko w teorii ekonomii

Przedmiot badań i rozwój ekonomii środowiska. Rozwój zrównoważony w naukach ekonomicznych

Ślad ekologiczny

Ekonomia ekologiczna. Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Podatki i system podatkowy dla zrównoważonego rozwoju.

Zielony PKB

Pojęcie zielonej gospodarki. Zielona gospodarka w ekonomii. Zielona gospodarka w Polsce. Gospodarka o obiegu zamkniętym.

Koszty ochrony środowiska. Wartość ekonomiczna środowiska. Wycena zasobów środowiska i szkód środowiskowych.

Efekty zewnętrzne działalności gospodarczej. Optymalizacja wykorzystania zasobów. Analiza finansowa przedsięwzięć ekologicznych

Internalizacja kosztów zewnętrznych

Instrumenty polityki ekologicznej

Literatura:

Janik A., Łączny J.M., Ryszko A., Ekonomiczne podstawy ochrony środowiska, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009

Broniewicz E., Godlewska J., Lulewicz-Sas A., Miłaszewski R., Ekonomia i zarządzanie w inżynierii środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2019, rozdz. 1 i 4

Materiały zamieszczone na platformie

Uzupełniająca:

Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Kronenberg J., Bergier T. (red.), Fundacja Sendzimira, Kraków 2010, https://sendzimir.org.pl/publikacje/podrecznik-wyzwania-zrownowazonego-rozwoju-w-polsce/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.