Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza otoczenia przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EKN-AOP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WYKŁAD: EK1_W01, EK1_W05, EK1_W07


Ćwiczenia: EK1_U10, EK1_K01, EK1_K08


Skrócony opis:

1. Otoczenie przedsiębiorstwa: pojęcie, charakter, klasyfikacje

2. Charakterystyka makro- i mikrootoczenia przedsiębiorstwa

3. Przedsiębiorstwo - jego istota, cele, formy, ocena potencjału i strategii

4. Rodzaje analiz strategicznych przedsiębiorstwa i jego otoczenia.

5. Prezentacja analizy SWOT/TOWS

Pełny opis:

Współcześnie Analiza otoczenia przedsiębiorstwa (AOP) stanowi kluczowy obszar w funkcjonowaniu różnego rodzaju przedsiębiorstw. W ramach ćwiczeń z AOP przekazane zostaną podstawowe definicje i klasyfikacje dotyczące otoczenia przedsiębiorstwa, scharakteryzowane poszczególne typy makro- i mikrootoczenia oraz przedstawione różne rodzaje analiz strategicznych przedsiębiorstwa i jego otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem analizy SWOT/TOWS.

Literatura:

Podstawowa

Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, red. nauk. S. Marek, M. Białasiewicz, PWE, Warszawa

M. Porada-Rochoń, Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia. Perspektywa międzynarodowa, Difin, Warszawa 2009

Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, pod red. R. Krupskiego, PWE, Warszawa 2005

Uzupełniająca

R. W. Griffin, Zarządzanie organizacjami, WN PWN, Warszawa

Z. Malara, Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, WN PWN, Warszawa 2006

G. Nizard, Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, WN PWN, Warszawa 1998

K. Obłój, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007

I. Penc-Pietrzak, Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003

Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie, pod red. M. Brzezińskiego, Difin, Warszawa 2007

Zarządzanie. Teoria i praktyka, pod red. A. K. Koźmińskiego i W. Piotrowskiego, WN PWN, Warszawa 2000

„Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”

„Organizacja i Kierowanie”

„Personel i Zarządzanie”

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykład

EK1_W01 ma podstawową wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych oraz ich miejsca w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk

EK1_W05 zna narzędzia służące do wybranych typów badań ekonomicznych i wie, do jakich celów służą.

EK1_W07 zna i rozumie zasady funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych mających wpływ na gospodarkę

ymbol/symbole efektów kształcenia

ćwiczenia

EK1_U10 potrafi interpretować rzeczywistość ekonomiczną i mechanizmy jej funkcjonowania

EK1_K01 wykazuje inicjatywę i samodzielność w działaniach zawodowych potrafiąc jednocześnie odpowiednio określać priorytety służące realizacji określonego zadania

EK1_K08 potrafi pracować samodzielnie oraz w zespole

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin (zalicza 60% punktów możliwych do uzyskania)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin, 58 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Marks
Prowadzący grup: Bogusław Marks
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.