Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Global Financial Markets

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EKN-GFM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Global Financial Markets
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_W03, EK1_W06

Skrócony opis:

The subject of the course relates to the sphere of the theory of financial markets. Students will receive knowledge related to the structure, instruments and mechanisms of functioning of financial markets.

Pełny opis:

Aggregated subjects:

The financial system

Financial market operators

Instruments

Characteristics of financial markets

Crises

Literatura:

J. Madura, Financial Markets and Institutions, South-Western College Pub 2015

S. Valdez, P. Molyneux - An Introduction to Global Financial Markets, Palgrave Macmillan 2010

W. Dębski - Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN 2014

A, Sławiński - Rynki finansowe, PWE 2006

J. Czekaj - Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN 2009

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student will get the knowledge about the global financial markets.

Student will have the chance to consult the process of writing the article during the second part of the semester.

Metody i kryteria oceniania:

The condition to pass is to write a scientific article in English, which will receive positive review from the lecturer.

Requirements for the article:

volume min. 12 pages

topic: thesis

logical structure of the text

Bibliography: about 10 positions

footnotes

proper edition

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)