Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EKN-PZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wykłady: EK1_W04, EK1_W09

Ćwiczenia: EK1_U08, EK1_U09, EK1_K04, EK1_K07


Skrócony opis:

Zapoznanie ze złożonością funkcjonowania współczesnych organizacji oraz zarządzania nimi, przedstawienie podstawowych zasad sprawnego zarządzania organizacjami, zapoznanie z wybranymi metodami i technikami wspomagającymi procesy zarządzania.

Pełny opis:

1. Podstawowe cechy współczesnego zarządzania organizacjami

2. Podstawowe pojęcia z zakresu organizacji i zarządzania

3. Zarządzanie organizacjami jako nauka oraz sztuka

4. Planowanie działań

5. Organizowanie działań

6. Przewodzenie

7. Kontrolowanie

8. Metody i techniki doskonalenia zarządzania organizacjami

Literatura:

1. Ricky W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

2. James A.F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, Jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 2011.

3. Andrzej K. Koźmiński, Włodzimierz Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Materiał pomocniczy - skrypt prowadzącego zajęcia w wersji elektronicznej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykłady ECTS 3

Obecność podczas zajęć - 16 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 59 godz.

Łącznie: 75 godz. / 25 = 3

Ćwiczenia ECTS 4

Obecność podczas zajęć - 16 godz.

Przygotowanie do zajęć - 60 godz.

Przygotowanie do zaliczenia - 24 godz.

Łącznie: 100 godz. / 25 = 4

Zna wybrane najnowsze osiągnięcia naukowe odnoszące się do teorii zarządzania organizacjami. Ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania rynku. Potrafi podejmować decyzje i organizować pracę w zespole. Potrafi zidentyfikować czynniki, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji. Ma świadomość konsekwencji ekonomicznych i społecznych podejmowanych decyzji. Potrafi doskonalić nabytą wiedzę i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

1. Obecność podczas zajęć.

2. Egzamin pisemny w postaci testu i zadania projektowego.

3. Egzamin ustny dla poprawiających ocenę z egzaminu pisemnego.

Ćwiczenia:

1. Obecność podczas zajęć.

2. Realizacja zadań zleconych przez prowadzącego.

3. Samodzielne przygotowanie i zaprezentowanie na zajęciach pracy na temat wskazany przez prowadzącego.

4. Aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Wykład, 16 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Lisiecki
Prowadzący grup: Marek Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.