Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia architektury nowożytnej - wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-ODKS-HAN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia architektury nowożytnej - wykład
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_WO3; HS1_WO4; HS1_WO5; HS1_WO7; HS1_WO9; HS1_UO5.

Skrócony opis:

zarys przemian formalnych i ideowych dziejów nowożytnej architektury europejskiej

Pełny opis:

Brunelleschi i początki renesansu we Włoszech.

Teoria i praktyka architektoniczna Albertiego.

Główne centra architektury Włoch w II poł.XV wieku.

Bramante i Rafael w Rzymie – architektura.

Główne cechy architektury manierystycznej.

Renesans francuski, niderlandzki, niemiecki.

Michał Anioł. Andrea Palladio.

Il.Gesu i początki baroku.

Bernini, Borromini, Guarini.

Architektura francuska XVII i I poł. XVIII wieku.

Nurt gotycyzujący i klasycyzujący w architekturze Niemiec.

Nurty ekspresyjne architektury niemieckiej.

Architektura Anglii XVII i I poł. XVIII wieku.

Literatura:

N.Pevsner, Historia architektury Europejskiej, Warszawa 1976; Renesans we Włoszech, Barok, wyd. Arkady, 1998;

M.Levey, Dojrzały renesans, Warszawa 1980;

J.Sherman, Manieryzm, Warszawa 1970;

Sztuka Świata, T.VII, Warszawa 1994.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

.-zna terminologię używaną w historii architektury oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym

-ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o dziejach architektury nowożytnej w systemie nauk oraz metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych

-ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o kierunkach przemian w dziejach architektury nowożytnejj , jej nurtach i systemach formalnych, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania

-ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów przemian formalnych w architekturze

-ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat filozoficznych uwarunkowań przemian formalnych w dziejach architektury

-potrafi opisać i scharakteryzować podstawowe kierunki przemian formalnych i funkcjonalnych dzieł europejskiej architektury nowożytnejj.

-potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu historii architektury oraz powiązanych z nią dyscyplin historycznych w celu analizy złożonych problemów dziejów sztuki europejskiej

- posiada rozwinięte umiejętności badawcze w dziedzinie dziejów architektury

ECTS 3 x 25-30 godz.:

30 godz. udział w wykładach

30 godz. samodzielna lektura

15 godz. przygotowanie do zaliczenia

15 godz. konsultacje

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny polegający na rozpoznaniu 8 obiektów wybranych z 80 slajdów, określeniu kontekstu historycznego i formalnego danego obiektu.

Udział w wykładzie - 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 20 godz.

Liczba ECTS - 50 godz. = 2 pkt ECTS

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.