Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia plastyki nowożytnej - wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-ODKS-HPN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia plastyki nowożytnej - wykład
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKIS1_W03, ODKIS1_W12

Skrócony opis:

Najważniejsze tendencje w nowożytnej plastyce europejskiej.

Pełny opis:

1. Droga do renesansu.

2. Renesans we Włoszech

3. Manieryzm we Włoszech i w Europie.

4. Sztuka w krajach niemieckojęzycznych i Niderlandach.

5. Barok we Włoszech, we Flandrii i Holandii

6. Rokoko w Europie

7. Klasycyzm w Europie

8. Wielcy artyści i ich dzieła w polskich kolekcjach.

Literatura:

1. seria Sztuka Świata, t. 5-7, Warszawa 1994 [ewentualnie późniejsze wydania].

2. Człowiek renesansu, red. Garin E., tł. Osmólska-Metrak A., Warszawa 2001.

3. Człowiek baroku, red. Villari R., tł. Bielanska B., Gurgul M., Wozniak M., Warszawa

2001.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma podstawowa wiedzę o sztuce nowożytnej w Europie. Rozumie wzajemne przenikanie się stylów i nurtów. Ma podstawową wiedzę na temat wpływów historii, literatury i filozofii na dzieła sztuki. Zna podstawowe metody badawcze stosowane w historii sztuki.

ECTS 3 (30 godz. zajęć oraz 60 praca własna studenta - lektura książek oraz przygotowanie do egzaminu)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład. Obecność na zajęciach jest konieczna.

Egzamin - ustny (losowanie pytań z zestawu przekazanego studentom drogą mailową - proponowany termin przesłania tez - przełom października/listopada).

Podczas egzaminu sprawdzana będzie umiejętność rozpoznania obiektów omówionych na zajęciach, analizy dzieł sztuki i i charakteryzowania stylów i tendencji sztuki nowożytnej.

Ilustracje do egzaminu - zakres z serii "Sztuka świata"

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.