Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki średniowiecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-ODKS-HSŚćw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki średniowiecznej
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W03

ODKiŚ1_U01

ODKiŚ1_U09

ODKiŚ1_K03


Skrócony opis:

Podczas ćwiczeń studenci zapoznają się z najważniejszymi obiektami średniowiecznej architektury europejskiej i polskiej, wraz z ich wystrojem plastycznym. Podczas ćwiczeń studenci będą prezentować referaty na zadane tematy w oparciu o wskazaną bibliografię.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są średniowiecznej architekturze europejskiej, w tym polskiej. Obejmują omówienie najważniejszych obiektów sakralnych pod względem architektonicznym z odwołaniami do wystroju rzeźbiarskiego. Na pierwszych zajęciach zostaną przydzielone referaty wraz z terminarzem wystapień.

Literatura:

Każdy student otrzyma indywidualne wskazówki bibliograficzne.

Literatura ogólna:

1. Sztuka romańska. Architektura - rzeźba - malarstwo, red. R. Toman, Olsztyn 2000;

2. Sztuka gotyku. Architektura - rzeźba - malarstwo, red. R. Tomana, Oldenburg 2000.

3. Z. Świechowski, Sztuka polska. Romanizm, t. 1, Warszawa 2004, 2006.

4. Sz. Skibiński, K. Zalewska-Lorkiewicz, Sztuka polska. Gotyk, t. 2, Warszawa 2010.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

4 pkt ECTS to 30 h uczestnictwa studentów w ćwiczeniach oraz 120 godzin na przygotowanie referatu oraz prezentacji multimedialnej na podstawie zadanej literatury.

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie elementarne fakty i pojęcia z zakresu ochrony dóbr kultury, nauk o sztuce, z uwzględnieniem problematyki konserwacji i archeologii oraz zależności między nimi. W tym ma wiedzę o rozwoju sztuki od starożytności do współczesności

Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków. Posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów i opinii na temat dóbr kultury, a także skonstruować logiczne wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym na temat ochrony dóbr kultury oraz przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiam.

Student ma poczucie odpowiedzialności za dziedzictwo minionych epok.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest przygotowanie referatu wraz z prezentacją ppt, oraz przedstawienie tematu podczas ćwiczeń w wyznaczonym terminie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.