Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki nowożytnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-ODKS-HSzNOW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki nowożytnej
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.ihs.uksw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKIŚ1_W03


ODKiŚ1_U01

ODKiŚ1_U09


Skrócony opis:

Zajęcia zapoznają studentów z najważniejszymi dziełami plastyki i architektury europejskiej okresu nowożytnego.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą sztuki europejskiej epoki renesansu, baroku i klasycyzmu. Studenci zapoznają się z czołowymi dziełami sztuki tego okresu, w kontekście przemian politycznych, społecznych i kulturowych epoki. Poznają także działalność najwybitniejszych artystów tych epok. Studenci zapoznają się z fachową terminologią z zakresu architektury, malarstwa i rzeźby.

Literatura:

1. Seria Sztuka świata, t. V-VII, wyd. Arkady.

2. Seria Sztuka polska, t. III-VI, wyd. Arkady.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

3 ECTS - 30 godzin zajęć w sali i 60 godzin samodzielnej pracy studenta, w tym lektura książek i przygotowanie się do egzaminu.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się egzaminem.

Na egzaminie student otrzymuje do rozpoznania 3 obiekty, które musi rozpoznać, okreslić tytuł, autora i zadatować. Dopuszcza sie pomyłkę 10 lat.

Studenci przygotowują się do egzaminu na podstawie wykładów, w czasie których wykładowca wskazuje 150 obiektów obowiązujących do egzaminu.

3 rozpoznane dzieła, z podaniem wszystkich wyżej wymienionych informacji - ocena bardzo dobra.

2 rozpoznane dzieła, z podaniem wszystkich wyżej wymienionych informacji - ocena dobra.

1 rozpoznane dzieło z podaniem wszystkich wyżej wymienionych informacji - ocena dostateczna.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

Wykładowca nie przyjmuje usprawiedliwień wysyłanych mailem.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Skrodzka
Prowadzący grup: Agnieszka Skrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia zapoznają studentów z najważniejszymi dziełami plastyki i architektury europejskiej okresu nowożytnego.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą sztuki europejskiej epoki renesansu, baroku i klasycyzmu. Studenci zapoznają się z czołowymi dziełami sztuki tego okresu, w kontekście przemian politycznych, społecznych i kulturowych epoki. Poznają także działalność najwybitniejszych artystów tych epok. Studenci zapoznają się z fachową terminologią z zakresu architektury, malarstwa i rzeźby.

Literatura:

1. Seria Sztuka świata, t. V-VII, wyd. Arkady.

2. Seria Sztuka polska, t. III-VI, wyd. Arkady.

Wymagania wstępne:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.