Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki artystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-ODKS-TA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki artystyczne
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W01

ODKiŚ1_U01

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: nabycie przez studenta umiejętności rozpoznawania technik artystycznych oraz podstawowej wiedzy na ich temat.

Pełny opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: nabycie przez studenta umiejętności rozpoznawania technik artystycznych oraz podstawowej wiedzy na ich temat.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) A. Fuga, Techniki i materiały, Warszawa 2008.

2) J. Werner, Podstawy technologii malarstwa i grafiki, Warszawa 1989.

3) W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa organiczne, Warszawa 1984.

4) W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa mineralne, Warszawa 1983.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

ODKiŚ1_W01 - zna terminologię używaną w ochronie dóbr kultury i historii sztuki, w tym w dziedzinie stosowanych technik artystycznych

Umiejętności:

ODKiŚ1_U01 - potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizowania zabytków pod kątem zastosowanych technik artystycznych

opis ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

uczestnictwo w wykładzie: 30 godz.

samodzielna lektura: 10-15 godz.

przygotowanie do kolokwium: 10-15 godz.

suma godzin: 60 [60/50(25)=2]

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Na ocenę końcową składają się:

1. obowiązkowa obecność (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze)

2. ocena z pisemnego kolokwium (w formie testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi) obejmującego zakres przerobiony w danym semestrze (ewentualna poprawa - w formie ustnej w sesji poprawkowej)

Na ocenę bardzo dobrą (5) student: nie przekroczył dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał się bardzo dobrą znajomością technik artystycznych i terminologii z nimi związanej na kolokwium końcowym.

Na ocenę dobrą (4) student: nie przekroczył dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał się dobrą znajomością technik artystycznych i terminologii z nimi związanej na kolokwium końcowym.

Na ocenę dostateczną (3) student: nie przekroczył dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał się dostateczną znajomością technik artystycznych i terminologii z nimi związanej na kolokwium końcowym.

Na ocenę niedostateczną (2) student: przekroczył dopuszczalny limit nieobecności. Wykazał się niedostateczną znajomością technik artystycznych i terminologii z nimi związanej na kolokwium końcowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ponińska
Prowadzący grup: Katarzyna Ponińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: nabycie przez studenta umiejętności rozpoznawania technik artystycznych oraz podstawowej wiedzy na ich temat.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.