Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zabytki dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy i Mazowsza - ćwiczenia terenowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-ODKS-ZDKiPWiM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zabytki dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy i Mazowsza - ćwiczenia terenowe
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W02, ODKiŚ1_W04, ODKiŚ1_W09, ODKiŚ1_W12, ODKiŚ1_U01, ODKiŚ1_U02, ODKiŚ1_U04, ODKiŚ1_U06, ODKiŚ1_K05

Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzają w tematykę zabytków dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy i Mazowsza, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną.

Pełny opis:

Studenci zaznajamiają się z wybraną problematyką poprzez przygotowanie referatów na zadany temat.

Literatura:

L. Majdecki, Historia ogrodów, t. 1-2, Warszawa 2010.

P. Hobhouse, Historia Ogrodów, Warszawa 2005.

J. Bogdanowski, Polskie ogrody ozdobne, Warszawa 2000.

M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa 1998.

G. Ciołek, Ogrody polskie, Warszawa 1978.

Wyjątkowa uniwersalna wartość a monitoring dóbr światowego dziedzictwa, red. B. Szmygin, Warszawa 2011.

M. Barański, A. Sołtan, Warszawa ostatnie spojrzenie. Niemieckie fotografie lotnicze sprzed sierpnia 1944 r., Warszawa 2004.

M. Barański, Międzynarodowa recepcja Odbudowy Starego Miasta w Warszawie, w: Zniszczone ale nie utracone, red. M. Konopka, Warszawa 2006 r., s. 129–139.

P. Majewski, Jak zbudować „zamek socjalistyczny”? Polityczne konteksty odbudowy Zamku Królewskiego Warszawie w latach 1944–1956, w: Zbudować Warszawę Piękną… O nowy krajobraz stolicy (1944-1956), Warszawa 2003, s. 25-96.

P. Majewski, Ideologia i konserwacja, Warszawa 2009.

T. Mischal, S. Żaryn, Najstarsza kamienica warszawska, „Teka Konserwatorska” 1956 , z. 4, s. 19-40.

Z. Tomaszewski, Prehistoria i historia odbudowy Starego Miasta w Warszawie – legenda i rzeczywistość, w: Zniszczone ale nie utracone, pod red. M. Konopki, Warszawa 2006, s. 31-44.

J. Zachwatowicz, O polskiej szkole konserwacji i rekonstrukcji zabytków, w: Człowiek i Nauka, Warszawa 1979, s. 320–339.

J. Zachwatowicz, Trudności i sukcesy odbudowy Starego Miasta, w: Zniszczone ale nie utracone, red. M. Konopka, Warszawa 2006, s. 23–31.

S. Żaryn, W służbie zabytków Warszawy, Warszawa 2002.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma podstawową wiedzę o roli i miejscu ochrony dóbr kultury i środowiska przyrodniczego i miejskiego w rozwoju kultury oraz nauki społeczeństw dawnych i współczesnych. Ma uporządkowaną wiedzę związaną z ochroną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy i Mazowsza. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad

i norm etycznych obowiązujących w ochronie zabytków i środowiska przyrodniczego i miejskiego. Student ma podstawową wiedzę w zakresie konserwatorstwa, historii sztuki, archeologii. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków i pomników przyrody. Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym.

Student ma świadomość swojej misji wobec społeczeństwa w zasięgu regionalnym. Posiada umiejętność skonstruowanej logicznie wypowiedzi i umie prezentować własne poglądy i opinie na temat dóbr kultury i przyrody.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach. Praca w grupach. Referaty.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.