Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona środowiska - wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-ODKiŚ-1L-OS-w Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona środowiska - wykład
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

IS1P_W03 IS1P_W04 IS1P_W05 IS1P_W06 IS1P_W07 IS1P_W01 IS1P_U01 IS1P_U02

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska.

Pełny opis:

Wykład:

W ramach zajęć omawiane są zagadnienia z zakresu ochrony atmosfery, hydrosfery i litosfery przydatne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu inżynierii środowiska. Przedstawiane są trendy rozwojowe związane z ochroną środowiska a także przyrodnicze, prawne i ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. Charakteryzowany jest także wpływ przemysłu, gospodarstw domowych i rolnictwa na środowisko.

Ćwiczenia:

W ramach zajęć analizowane są trendy rozwojowe związane z ochroną środowiska oraz wpływ przemysłu, gospodarstw domowych i rolnictwa na środowisko. Studenci przygotowują dobrze udokumentowane raporty o stanie środowiska na podstawie danych o stanie lokalnego środowiska (z raportów, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

IS1P_W03 - w zaawansowanym stopniu zna i rozumie wybrane obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie,

wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu inżynierii środowiska

IS1P_W04 - ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku

studiów przydatną do wyjaśniania złożonych zależności między nimi

IS1P_W05 - zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

IS1P_W06 - zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działań inżynierskich

IS1P_W07 - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

IS1P_W01 - zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych

stosowanych z inżynierii środowiska

Umiejętności:

IS1P_U01 - potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę i na jej podstawie formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe

problemy inżynierskie

IS1P_U02 - potrafi wykonywać zadania w nie w pełni przewidywalnych warunkach przez właściwy dobór źródeł oraz

informacji z nich pochodzących

Liczba punktów ECTS (wykład) - 3

Udział w wykładach - 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 50 godz.

Suma godzin: 80

Liczba ECTS = 80 godz. / 30 (25) godz. = ok. 3

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.