Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia i ekologia - wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-ODKiS-1L-BiE-w Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia i ekologia - wykład
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

IS1_W01, IS1_W02, IS1_W06, IS1_U01

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu biologii i ekologii.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

IS1_W01 - opisuje budowę, funkcje, przebieg procesów życiowych organizmów prokariotycznych i eukariotycznych, wyjaśnia rolę mikroorganizmów w biogeochemicznym obiegu pierwiastków, charakteryzuje ekologię populacji i biocenoz przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu inżynierii środowiska

IS1_W02 - posiada podstawową wiedzę w zakresie biologii i ekologii

IS1_W06 - zna podstawowe metody i techniki stosowane w biologicznym monitoringu środowiska

Umiejętności:

IS1_U01 - dobiera informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł dotyczących zagadnień z zakresu biologii i ekologii, integruje uzyskane informacje oraz dokonuje ich interpretacji

Metody i kryteria oceniania:

(1) Wiedza (IS1_W01, IS1_W02, IS1_W06):

ocena 2 (ndst): brak podstawowej wiedzy z zakresu biologii i ekologii.

ocena 3 (dst): student posiada w ograniczonym stopniu podstawową wiedzę z biologii i ekologii; ma słabo uporządkowaną znajomość funkcji i przebiegu podstawowych procesów życiowych organizmów prokariotycznych i eukariotycznych, roli mikroorganizmów w biogeochemicznym obiegu pierwiastków oraz ekologii populacji i biocenoz

ocena 4 (db): student opanował podstawową wiedzę z podstaw biologii i ekologii, ma średnio uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień związanych z funkcjami i przebiegiem podstawowych procesów życiowych organizmów prokariotycznych i eukariotycznych, rolą mikroorganizmów w biogeochemicznym obiegu pierwiastków, ekologią populacji i biocenoz

ocena 5 (bdb): student posiada w pełni podstawową wiedzę z podstaw biologii i ekologii, ma w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień związanych z funkcjami i przebiegiem podstawowych procesów życiowych organizmów prokariotycznych i eukariotycznych, rolą mikroorganizmów w biogeochemicznym obiegu pierwiastków oraz ekologią populacji i biocenoz

(2) Umiejętności (IS1_U01):

ocena 2 (ndst): student nie potrafi korzystać z literatury i innych właściwie dobranych źródeł dotyczących zagadnień z zakresu biologii i ekologii

ocena 3 (dst): student ma ograniczone umiejętności korzystania z literatury i innych właściwie dobranych źródeł dotyczących zagadnień z zakresu biologii i ekologii, potrafi w ograniczonym stopniu integrować uzyskane informacje oraz dokonywać ich interpretacji

ocena 4 (db): student posiada umiejętność korzystania z literatury i innych właściwie dobranych źródeł dotyczących zagadnień z zakresu biologii i ekologii, potrafi w zadowalającym stopniu integrować uzyskane informacje oraz dokonywać ich interpretacji

ocena 5 (bdb): student bardzo dobrze opanował umiejętność korzystania z literatury i innych właściwie dobranych źródeł dotyczących zagadnień z zakresu biologii i ekologii, potrafi integrować uzyskane informacje oraz dokonywać ich interpretacji

Ocena końcowa:

Ocena z egzaminu pisemnego określająca stopień opanowania materiału nauczania oraz pracy własnej studenta

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.