Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy doboru gatunków zieleni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-ODKiS-1L-PDGZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy doboru gatunków zieleni
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_U03


ODKiŚ1_U09Pełny opis:

1. Rodzaje założeń zieleni. Krajobraz, parki, ogrody. Przestrzeń publiczna i prywatna.

2-4. Kryteria doboru gatunków roślin i ich zastosowania w założeniach zieleni. Klimat, warunki glebowe, naturalne

zbiorowiska roślinne.

5-7. Rodzime gatunki drzew i krzewów.

8-10. Drzewa i krzewy iglaste – przegląd gatunków i odmian.

11-15. Drzewa liściaste– przegląd gatunków i odmian.

Punkty ECTS 3

Udział w wykładach: 30 godz.

Konsultacje: 3 godz.

Samodzielna lektura: 37 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: 20 godz.

Łącznie: 90 godz. / 3 pkt. ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Włodzimierz Seneta, Jakub Dolatowski. Dendrologia.

Wydanie: czwarte zmienione

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011 (copyright 2008)

ISBN: 978-83-01-15369-4

Włodzimierz Seneta. Drzewa i krzewy iglaste.

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1987.

ISBN: 83-01-05225-2. (Tom I i II)

Marcinkowski Jacek. Byliny ogrodowe - produkcja i zastosowanie.

Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 2002.

ISBN: 8309017510

Leokadia Witkowska-Żuk. Atlas roślinności lasów.

Seria wydawnicza: Flora Polski

Multico, Warszawa, 2012.

ISBN: 978-83-7073-649-1

Martin Cervenka. Świat roślin, skał i minerałów.

Multico, Warszawa, 1993.

ISBN: 83-7073-035-3

Katalog roślin - drzewa, krzewy, byliny.

Agencja Promocji Zieleni , Warszawa, 2011.

ISBN: 978-83-921807-6-0

Marczyński Szczepan. Clematis i inne pnącza ogrodowe.

MULTICO, Warszawa, 2008.

ISBN: 9788370734091

Wiesław Gawryś. Słownik Roślin Zielnych, łacińsko-polski.

Officina Botanica, Kraków, 2009.

ISBN: 978-83-92-5110-5-2

Beata Grabowska, Tomasz Kubala. Encyklopedia bylin tom I, A – J.

Zysk i S-ka Wydawnictwo s. j., Poznań, 2011.

Skład, opracowanie graficzne i redakcyjne –

Officina Botanica Sp. z o.o.

ISBN: 978-83-7506-845-0

Beata Grabowska, Tomasz Kubala. Encyklopedia Bylin tom II, K-Z.

Zysk i S-ka Wydawnictwo s. j., Poznań, 2012.

Skład, opracowanie graficzne i redakcyjne –

Officina Botanica Sp. z o.o.

ISBN: 978-83-7506-846-7

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ODKiŚ1_U03

Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię używaną w ochronie dziedzictwa przyrodniczego.

ODKiŚ1_U09

Posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów i opinii na temat dóbr kultury, a także skonstruować logiczne wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym na temat ochrony dóbr

kultury oraz przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu z elementami wypowiedzi pisemnej swobodnej i uzupełniania. Rozpoznawanie obiektów przedstawionych na zdjęciach

Wiedza:

ocena 2 (ndst): student nie ma uporządkowanej wiedzy na temat chronionych i ozdobnych gatunków roślin i ich zastosowania w założeniach zieleni, nie rozumie zagadnień związanych ze specyfiką różnych typów założeń zieleni.

ocena 3 (dst): student ma podstawową wiedzę na temat chronionych i ozdobnych gatunków roślin i ich zastosowania w

założeniach zieleni, rozpoznaje najważniejsze typy założeń zieleni.

ocena 4 (db): student ma uporządkowaną wiedzę na temat chronionych i ozdobnych gatunków roślin i ich zastosowania w

założeniach zieleni, rozumie zagadnienia związane doborem gatunków roślin, umie scharakteryzować najważniejsze typy założeń zieleni.

ocena 5 (bdb): student ma poszerzoną wiedzę na temat chronionych i ozdobnych gatunków roślin i ich zastosowania w założeniach zieleni; w stopniu zaawansowanym rozumie zagadnienia związane z doborem gatunków roślin; student umie scharakteryzować liczne typy założeń zieleni.

Umiejętności:

ocena 2 (ndst): student nie potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacji dotyczących chronionych i ozdobnych gatunków roślin i ich zastosowania w założeniach zieleni z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów.

ocena 3 (dst): student w minimalny sposób potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje

dotyczące chronionych i ozdobnych gatunków roślin i ich zastosowania w założeniach zieleni z wykorzystaniem różnych

źródeł i sposobów.

ocena 4 (db): student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące chronionych i ozdobnych gatunków roślin i ich zastosowania w założeniach zieleni z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów oraz potrafi korzystać z odpowiednich zasobów internetowych. Potrafi w stopniu podstawowym posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię używaną w dziedzinie doboru gatunków roślin i ich zastosowania w założeniach zieleni.

ocena 5 (bdb): student potrafi całkowicie poprawnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące chronionych i ozdobnych gatunków roślin i ich zastosowania w założeniach zieleni z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów oraz potrafi korzystać z odpowiednich zasobów internetowych. Potrafi swobodnie posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię używaną w dziedzinie doboru gatunków roślin i ich zastosowania w założeniach zieleni.

Kompetencje:

ocena 2 (ndst): student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu przygotowanie referatu

na zadany temat; zupełnie nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć nie biorąc udziału w dyskusjach, nie formułując własnych wypowiedzi oraz konstruktywnych uwag krytycznych

ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przygotowanie referatu na zadany temat; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć rzadko biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

ocena 4 (db): student potrafi właściwie zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przygotowanie referatu na zadany temat; często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne; bierze udział w pracach organizacyjnych podczas ćwiczeń terenowych

ocena 5 (bdb): student potrafi prawidłowo i kompleksowo zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu

przygotowanie referatu na zadany temat; bardzo często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział

w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne; chętnie i sprawnie bierze udział w pracach organizacyjnych podczas ćwiczeń terenowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Podstolski
Prowadzący grup: Wojciech Podstolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

1. Rodzaje założeń zieleni. Krajobraz, parki, ogrody. Przestrzeń publiczna i prywatna.

2-4. Kryteria doboru gatunków roślin i ich zastosowania w założeniach zieleni. Klimat, warunki glebowe, naturalne

zbiorowiska roślinne.

5-7. Rodzime gatunki drzew i krzewów.

8-10. Drzewa i krzewy iglaste – przegląd gatunków i odmian.

11-15. Drzewa liściaste– przegląd gatunków i odmian.

Punkty ECTS 3

Udział w wykładach: 30 godz.

Konsultacje: 3 godz.

Samodzielna lektura: 37 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: 20 godz.

Łącznie: 90 godz. / 3 pkt. ECTS

Literatura:

Literatura:

Literatura podstawowa:

Włodzimierz Seneta, Jakub Dolatowski. Dendrologia.

Wydanie: czwarte zmienione

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011 (copyright 2008)

ISBN: 978-83-01-15369-4

Włodzimierz Seneta. Drzewa i krzewy iglaste.

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1987.

ISBN: 83-01-05225-2. (Tom I i II)

Marcinkowski Jacek. Byliny ogrodowe - produkcja i zastosowanie.

Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 2002.

ISBN: 8309017510

Leokadia Witkowska-Żuk. Atlas roślinności lasów.

Seria wydawnicza: Flora Polski

Multico, Warszawa, 2012.

ISBN: 978-83-7073-649-1

Martin Cervenka. Świat roślin, skał i minerałów.

Multico, Warszawa, 1993.

ISBN: 83-7073-035-3

Katalog roślin - drzewa, krzewy, byliny.

Agencja Promocji Zieleni , Warszawa, 2011.

ISBN: 978-83-921807-6-0

Marczyński Szczepan. Clematis i inne pnącza ogrodowe.

MULTICO, Warszawa, 2008.

ISBN: 9788370734091

Wiesław Gawryś. Słownik Roślin Zielnych, łacińsko-polski.

Officina Botanica, Kraków, 2009.

ISBN: 978-83-92-5110-5-2

Beata Grabowska, Tomasz Kubala. Encyklopedia bylin tom I, A – J.

Zysk i S-ka Wydawnictwo s. j., Poznań, 2011.

Skład, opracowanie graficzne i redakcyjne –

Officina Botanica Sp. z o.o.

ISBN: 978-83-7506-845-0

Beata Grabowska, Tomasz Kubala. Encyklopedia Bylin tom II, K-Z.

Zysk i S-ka Wydawnictwo s. j., Poznań, 2012.

Skład, opracowanie graficzne i redakcyjne –

Officina Botanica Sp. z o.o.

ISBN: 978-83-7506-846-7

Wymagania wstępne:

Wiedza ogólna z zakresu nauk przyrodniczych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.