Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fotografia dokumentacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-ODKiS-FD-ćw. Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fotografia dokumentacyjna
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje praktyczną naukę wykonywania cyfrowych zdjęć dzieł sztuki zarówno w warunkach studyjnych, jak i w miejscach ich prezentowania.

Pełny opis:

Fotografia dokumentacyjna to poprawne technicznie odwzorowanie przedmiotu lub obiektu. Ta dziedzina fotografii w zakresie dzieł sztuki obejmuje fotografowanie obrazów i grafik, rzeźb, obiektów architektury oraz rzemiosła artystycznego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 - Student potrafi ocenić zdjęcie dzieła sztuki lub obiektu architektonicznego, bierze udział w dyskusji na temat zastosowanych środków i efektów fotografowania

EK2 - Student zna zasady działania sprzętu fotograficznego i jego doboru w zależności do wykonywanej pracy

EK3 - Student rozumie proces przygotowania oraz wykonania fotografii oraz późniejszej obróbki cyfrowej

EK4 - Student wykonuje serię zdjęć obiektów sztuki

EK5 - Student opracowuje cyfrowy plik z zachowaniem zasad właściwego oddania wszystkich walorów obiektu

EK6 - Student współpracuje przy realizacji zadania w grupie

ECTS:

udział w ćwiczeniach - 30 h

wykonanie zadania fotograficznego - 15 h

Suma = 45 godz.

Liczba ECTS = 1,5

Metody i kryteria oceniania:

EK1

na ocenę 2 (ndst) student nie potrafi ocenić różnicy pomiędzy dobrą a złą fotografią

na ocenę 3 (dst) ocenia jakość fotografii

na ocenę 4 (db) dostrzega błędy niewłaściwie wykonanych zdjęć i rozumie ich przyczyny

na ocenę 5 (bdb) proponuje rozwiązania, które mogą poprawić jakość zdjęcia

EK2

na ocenę 2 (ndst) nie zna zasad działania sprzętu fotograficznego i realizacji zdjęć

na ocenę 3 (dst) zna zasady

na ocenę 4 (db) potrafi dobrać środki w zależności od fotografowanego obiektu

na ocenę 5 (bdb) potrafi wskazać rozwiązania w przypadku słabych warunków wykonywania zdjęć

EK3

na ocenę 2 (ndst) nie rozumie, jak należy przygotować się do sesji zdjęciowej i jak należy obrabiać pliki cyfrowe

na ocenę 3 (dst) rozumie te zasady

na ocenę 4 (db) rozumie zasady i je stosuje

na ocenę 5 (bdb) potrafi wskazać rozwiązania w przypadku słabych warunków wykonywania zdjęć oraz działania w procesie postprodukcji, które poprawią jakość zdjęcia

EK4

na ocenę 2 (ndst) nie wykonuje zdjęć

na ocenę 3 (dst) wykonuje bez dbałości o jakość zdjęcia

na ocenę 4 (db) dba o jakość wykonywanego zdjęcia

na ocenę 5 (bdb) jego zdjęcia są dobrej jakości niezależnie od warunków ekspozycji

EK5

na ocenę 2 (ndst) nie potrafi wykonać obróbki cyfrowej zdjęcia

na ocenę 3 (dst) wykonuje działania na plikach cyfrowych, ale podstawowe, nie obsługuje sprawnie programów

na ocenę 4 (db) sprawnie przeprowadza proces obróbki cyfrowej swoich zdjęć

na ocenę 5 (bdb) potrafi zaproponować działania w celu poprawy zdjęć niskiej jakości

EK6

na ocenę 2 (ndst) nie współpracuje w grupie

na ocenę 3 (dst) pracuje w grupie bez zaangażowania

na ocenę 4 (db) działa sprawnie z innymi osobami

na ocenę 5 (bdb) angażuje się w prace grupową jest liderem grupy

Ocena podsumowująca składa się z ocen uzyskanych za zadane ćwiczenia i frekwencji

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.