Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia ogrodów i założeń zieleni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-ODKiS-HOiZZ Kod Erasmus / ISCED: 15.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia ogrodów i założeń zieleni
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W06

ODKiŚ1_K03

Pełny opis:

Semestr I (Z)

1. Wprowadzenie do historii ogrodów. Zakres dziedziny i terminologia.

2. Formy i elementy ogrodu.

3. Wnętrza i układy kompozycyjne ogrodu.

4. Ogrody starożytnego Egiptu.

5. Ogrody Mezopotamii i Persji.

6 i 7 Ogrody starożytnej Grecji.

8. i 9. Ogrody starożytnego Rzymu.

10. i 11. Ogrody kultury Islamu.

12. i 13. Ogrody Średniowiecza - ogrody świeckie

14. i 15. Ogrody Średniowiecza - ogrody przyklasztorne.

Semestr II (L)

1. Ogrody renesansu i manieryzmu - cechy ogólne i formy.

2. Ogrody włoskiego renesansu.

3. Ogrody renesansowe - Francja, Holandia, Niemcy i Polska.

4. Ogrody barokowe - cechy ogólne i formy.

5. Ogrody francuskiego baroku.

6. Ogrody barokowe - Włochy, Niemcy, Anglia, Rosja, Polska.

7. Ogrody krajobrazowe XVIII wieku - Cechy ogólne i formy. Ogrody krajobrazowe - Anglia.

8. Ogrody krajobrazowe Francja Niemcy.

9. Ogrody krajobrazowe - Polska.

10. Ogrody XIX wieku - Cechy ogólne i formy.

11. Przemiany ogrodu krajobrazowego – Anglia, Francja, Niemcy, Polska.

12. Miejskie ogrody publiczne, ogrody dydaktyczne i wystawowe.

13. Ogrody XX wieku - Cechy ogólne i formy. Secesja i Modernizm.

14. Główne tendencje rozwojowe ogrodów II polowy XX wieku.

15. Ogrody współczesne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Longin Majdecki. Historia ogrodów. T. 1, Od starożytności po barok.

Wydanie: trzecie zmienione, dodruk

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010 (copyright 2007).

ISBN: 978-83-01-15414-1

Longin Majdecki. Historia ogrodów. T. 2, Od XVIII wieku do współczesności.

Wydanie: trzecie zmienione, dodruk

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010 (copyright 2009).

ISBN: 978-83-01-15416-5

Penelope Hobhouse. Historia Ogrodów.

Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa, Wydanie I 2005.

ISBN 83-213-4375-9

Janusz Bogdanowski. Polskie ogrody ozdobne.

Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa, 2000.

ISBN: 83-213-3990-5

Marek Siewniak, Anna Mitkowska. Tezaurus sztuki ogrodowej.

Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa, 1998.

ISBN: 83-87897-03-X

Gerard Ciołek. Ogrody polskie.

Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa, 1978.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ODKiŚ1_W06

W zakresie poszczególnych specjalizacji w obszarze ochrony środowiska zna i rozumie elementarne fakty i pojęcia oraz zależności między nimi.

ODKiŚ1_K03

Ma poczucie odpowiedzialności za dziedzictwo minionych epok.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu z elementami wypowiedzi pisemnej swobodnej i uzupełniania, rozpoznawanie obiektów ze zdjęć i planów

Wiedza:

ocena 2 (ndst): student nie ma uporządkowanej wiedzy na temat historii ogrodów i zabytkowych założeń zieleni, nie rozumie zagadnień związanych z historią ogrodów i zabytkowych założeń zieleni; nie zna najważniejszych przykładów zabytkowych ogrodów i założeń zieleni.

ocena 3 (dst): student ma podstawową wiedzę na temat historii ogrodów i zabytkowych założeń zieleni; rozumie w stopniu podstawowym zagadnienia związane z historią ogrodów i zabytkowych założeń zieleni; rozpoznaje najważniejsze przykłady zabytkowych ogrodów i założeń zieleni.

ocena 4 (db): student ma uporządkowaną wiedzę na temat historii ogrodów i zabytkowych założeń zieleni; rozumie zagadnienia związane z historią ogrodów i zabytkowych założeń zieleni; umie scharakteryzować najważniejsze przykłady zabytkowych ogrodów i założeń zieleni.

ocena 5 (bdb): student ma poszerzoną wiedzę na temat historii ogrodów i zabytkowych założeń zieleni; rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia związane z historią ogrodów i zabytkowych założeń zieleni; student umie scharakteryzować liczne przykłady zabytkowych ogrodów i założeń zieleni.

Umiejętności:

ocena 2 (ndst): student nie potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacji dotyczących historii ogrodów i zabytkowych założeń zieleni wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów.

ocena 3 (dst): student w minimalny sposób potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące historii ogrodów i zabytkowych założeń zieleni z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów.

ocena 4 (db): student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące historii ogrodów i zabytkowych założeń zieleni z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów oraz potrafi korzystać z zasobów internetowych instytucji kultury. Potrafi w stopniu podstawowym posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię używaną w dziedzinie historii ogrodów i zabytkowych założeń zieleni.

ocena 5 (bdb): student potrafi całkowicie poprawnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące historii ogrodów i zabytkowych założeń zieleni z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów oraz potrafi korzystać z zasobów internetowych instytucji kultury. Potrafi swobodnie posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię używaną w dziedzinie historii ogrodów i zabytkowych założeń zieleni.

Kompetencje:

ocena 2 (ndst): student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu przygotowanie referatu na zadany temat; zupełnie nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć nie biorąc udziału w dyskusjach, nie formułując własnych wypowiedzi oraz konstruktywnych uwag krytycznych.

ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przygotowanie referatu na zadany temat; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć rzadko biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

ocena 4 (db): student potrafi właściwie zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przygotowanie referatu na zadany temat; często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne; bierze udział w pracach organizacyjnych podczas ćwiczeń terenowych.

ocena 5 (bdb): student potrafi prawidłowo i kompleksowo zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przygotowanie referatu na zadany temat; bardzo często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne; chętnie i sprawnie bierze udział w pracach organizacyjnych podczas ćwiczeń terenowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Podstolski
Prowadzący grup: Wojciech Podstolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Semestr I (Z)

1. Wprowadzenie do historii ogrodów. Zakres dziedziny i terminologia.

2. Formy i elementy ogrodu.

3. Wnętrza i układy kompozycyjne ogrodu.

4. Ogrody starożytnego Egiptu.

5. Ogrody Mezopotamii i Persji.

6 i 7 Ogrody starożytnej Grecji.

8. i 9. Ogrody starożytnego Rzymu.

10. i 11. Ogrody kultury Islamu.

12. i 13. Ogrody Średniowiecza - ogrody świeckie

14. i 15. Ogrody Średniowiecza - ogrody przyklasztorne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Longin Majdecki. Historia ogrodów. T. 1, Od starożytności po barok.

Wydanie: trzecie zmienione, dodruk

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010 (copyright 2007).

ISBN: 978-83-01-15414-1

Longin Majdecki. Historia ogrodów. T. 2, Od XVIII wieku do współczesności.

Wydanie: trzecie zmienione, dodruk

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010 (copyright 2009).

ISBN: 978-83-01-15416-5

Penelope Hobhouse. Historia Ogrodów.

Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa, Wydanie I 2005.

ISBN 83-213-4375-9

Janusz Bogdanowski. Polskie ogrody ozdobne.

Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa, 2000.

ISBN: 83-213-3990-5

Marek Siewniak, Anna Mitkowska. Tezaurus sztuki ogrodowej.

Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa, 1998.

ISBN: 83-87897-03-X

Gerard Ciołek. Ogrody polskie.

Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa, 1978.

Wymagania wstępne:

Wiedza ogólna z zakresu historii, historii sztuki i nauk przyrodniczych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.