Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat języka łacińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-ODKiS-LJŁ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektorat języka łacińskiego
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W12

K_U10

K_K01

K_K05

Skrócony opis:

Lektorat języka łacińskiego - kurs podstawowy dla studentów II roku studiów licencjackich.

Pełny opis:

Nauka języka łacińskiego rozpoczyna się od dwóch kwestii introdukcyjnych:

- Zarys historii języka i piśmiennictwa łacińskiego

- Alfabet łaciński; wymowa i ortografia; iloczas i akcent.

Zasadniczy kurs języka łacińskiego polega na nauce języka łacińskiego na poziomie podstawowym. Polega ona na poznaniu słownictwa łacińskiego. Chodzi szczególnie o słownictwo z zakresu historii kultury, sztuki i życia człowieka w środowisku starożytnego Rzymu. Zwraca się przy tym szczególną uwagę na różnorodność znaczenia poszczególnych słów. Kurs obejmuje także stopniowe poznawania zagadnień gramatycznych (fleksja i składnia), Poznawanie słownictwa i materiału gramatycznego jest stopniowane i rozłożone w czasie na cały rok nauczania (2 semestry). Poznawaniu poszczególnych zagadnień gramatycznych i słownictwa towarzyszy duża ilość ćwiczeń, tłumaczenie sporej ilości początkowo prostych, a w miarę postępów w nauczaniu coraz trudniejszych tekstów łacińskich. Celem poznania mądrości starożytnych Rzymian studenci poznają sentencje, aforyzmy i przysłowia łacińskie.

Literatura:

1. Jurewicz O., Winniczuk L., Żuławska J., Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, Warszawa 2004.

2. Mohort Kopaczyński W., Wikarjakówna T., Disce Latine, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.

3. Salamonowicz – Górska I., Ćwiczenia z języka łacińskiego, Warszawa 2002.

4. Dicta. Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów, powiedzeń, zebrał, opracował i Zredagował Cz. Michalunio, Kraków 2004.

5. Wikarjak J., Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 1978.

6. Wielewski M., Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa 1988.

7. Kumaniecki K., Słownik łacińsko – polski, Warszawa 2001.

8. Winniczuk L., Mały słownik polsko – łaciński, Warszawa 1994.

9. Sondel J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student rozpoznaje, rozróżnia i nazywa deklinacje oraz koniugacje, wskazuje, rozpoznaje i tworzy czasy, dobiera odpowiednie formy, rozpoznaje i określa oraz odtwarza poznane formy gramatyczne

Umiejętności: student tłumaczy proste teksty i zdania, posługuje się poprawnie słownikiem łacińsko-polskim, stosuje w praktyce poznane elementy gramatyczne i leksykalne

Kompetencje: student pracuje w zespole, dyskutuje na zadany temat, postrzega relacje pomiędzy językiem łacińskim a językami nowożytnymi, ma świadomość odniesień do kultury antycznej w literaturze i kulturze polskiej

Metody i kryteria oceniania:

a) znajomość słownictwa łacińskiego, szczególnie z zakresu historii kultury, sztuki i życie człowieka w środowisku starożytnego Rzymu

b) czytanie ze zrozumieniem prostych (preparowanych) tekstów łacińskich z zakresu historii kultury, sztuki i życie człowieka w środowisku starożytnego Rzymu.

c) forma zaliczenia przedmiotu

- obowiązkowa obecność i aktywność na zajęciach

- kolokwium w sesji zimowej, egzamin w sesji letniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat języków starożytnych, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kołosowski
Prowadzący grup: Tadeusz Kołosowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków starożytnych - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.