Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archiwistyka- ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-NH-HI-Aćw. Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Archiwistyka- ćwiczenia
Jednostka: Instytut Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:

3

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Studenci IV roku kierunku Historia

Cele przedmiotu:

Celem zajęć jest poznanie procesów aktotwórczych, zadania archiwów, kształtowania i opracowywania zasobów.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw archiwistyki i archowoznawstwa.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Prawo archiwalne w Polsce.

Udostępnianie archiwaliów państwowych i kościelnych.

Cel i etapy opracowania zasobu.

Warsztaty terenowe.

Sposoby przechowywania dokumentacji mechanicznej.

Literatura:

Robótka H., Ryszewski B., Tomczak., Archiwistyka, Warszawa 1989

Wyczawski H., Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych. Kalwaria Zebrzydowska 1989.

Nawrocki., Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca XX wieku. Poznań 1998.

Metodyka pracy archiwalnej. Red. S. Nawrocki i S. Sierpowski. Poznań 1992.

Kancelaria i archiwum zadładowe. Red. Z. Pustuła. Warszawa 2006.

Vademecum kancelaryjno-archiwalne. Wyd. 2. Red. K. Stryjkowski. Poznań 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykład informacyjny i konwersatoryjny, prezentacja, dyskusja.

Zapoznanie się z zasobem centralnych archiwów państwowych i kościelnych,

Znajomość przepisów prawa archiwalnego,

Umiejętność korzystania z archiwów państwowych i kościelnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie sprawdzianu ustnego, frekwencji na zajęciach i warsztatach terenowych, prezentacji interwencji.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.