Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wojskowość europejska - od armii rewolucyjnej do armii zawodowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-NH-HI-WEARAZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wojskowość europejska - od armii rewolucyjnej do armii zawodowej
Jednostka: Instytut Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:

2

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wiedza

HI1_w03

HI1_w04

HI1_W06
Skrócony opis:

wykład przedstawia miejsce, rolę i znaczenie sil zbrojnych w państwie od czasów rewolucji francuskiej po pierwsza wojnę w Zatoce. Ukazuje wpływ armii na społeczeństwa w różnych systemach politycznych, znaczenie sil zbrojnych jako stymulatora postępu technicznego, ich rolę w kształtowaniu patriotyzmów i nacjonalizmów, przyczyny tworzenia armii masowych z poboru powszechnego oraz stopniowego odchodzenia w kierunku modelu armii zawodowej w II połowie XX wieku

Pełny opis:

armia rewolucyjnej Francji, jej nowy charakter, nowe metody walki, źródła zwycięstw w starciu z armiami dawnego typu.

Przemiany techniczne i organizacyjne w armiach XIX wieku. Wpływ sił zbrojnych na politykę wewnętrzna i zagraniczna wybranych państw. Militaryzacja społeczeństwa niemieckiego u schyłku XIX wieku jako źródło nowych zjawisk w sferze wychowania i mentalności młodego pokolenia.

Wyścig zbrojeń a postęp techniczny w wieku XX. Ewolucja wyposażenia wojskowego ,taktyki i strategii podczas II wojny światowej. Rywalizacja mocarstw po II wojnie św., rola sil zbrojnych, lokalne wojny jako poligony wielkich mocarstw. Rewolucja techniczna jako pokłosie wojen i jej wpływ na wielkie zmiany zachodzące u schyłku XX wieku w układzie sił, tworzeniu świata jednobiegunowego, wprowadzanie rewolucyjnych zmian technologicznych do życia cywilnego. Armia nowego typu jako efekt doświadczeń I wojny w Zatoce.

Literatura:

Janusz Sikorski, Zarys historii wojskowości powszechnej do końca XIX w., Warszawa 1975 (wybrane fragmenty)

Eduard von Hopfner, Wojna lat 1806-1807, t. I-II, Oświęcim 2013, 2014 (wybrane fragmenty)

Janusz Odziemkowski, Międzynarodowe konflikty zbrojne po II wojnie światowej, Warszawa 2005, wybrane fragmenty

Janusz Odziemkowski, Niedokończona wojna. Irak 1990-91, Kraków 2011, wybrane fragmenty

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

student opisuje zmiany zachodzące w siłach zbrojnych państw europejskich począwszy od 1789 r.

Wyjaśnia rolę jaką odgrywały armie w głównych mocarstwach, ich wpływ na ekonomię i politykę

Potrafi merytorycznie wyjaśnić wpływ służby wojskowej na mentalność społeczeństwa,

Posiada pogłębioną wiedzę o zasadniczych cechach armii typu rewolucyjnego w dobie Wielkiej Rewolucji, armii masowego poboru drugiej polowy XIX i XX wieku i przyczyny przechodzenia do modelu armii zawodowej u schyłku ubiegłego stulecia

obecność na wykładzie 30 godz.

konsultacje 15 godz.

przygotowanie pracy pisemnej 30godz.

suma punktów 75

Liczba punktów ECTS 75/30/25 = 3

Metody i kryteria oceniania:

obecność na wykładzie

przygotowanie pracy pisemnej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.