Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gry decyzyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-BW-GD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gry decyzyjne
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BWL_W03, BWL_U09, BWL_K02,BWL_K05le

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z różnymi aspektami podejmowania decyzji.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z różnymi aspektami podejmowania decyzji. Zajęcia obejmują zarówno elementy teoretyczne (wiedza z zakresu teorii podejmowania decyzji, metod podejmowania decyzji, metod wnioskowania) jak i praktyczne (zastosowanie wybranych koncepcji w różnego rodzaju grach i symulacjach).

Literatura:

Gellert, M., Nowak, C., 2005, Zespół, Gdańsk: GWP

Malawski, M., Wieczorek, A., Sosnowska, H., 2006, Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Obłój, K., 2007, Strategia organizacji, Warszawa: PWE

Pietraś, Z., 2011, Decydowanie polityczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Straffin, P., 2004, Teoria gier, Warszawa: SCHOLAR

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1 - student zna modele podejmowania decyzji

EK 2 - student zna metody podejmowania decyzji

EK 4 - student zna podstawowe założenia teorii gier

EK 5 - student wie, czym jest teoremat Bayesa

Umiejętności:

EK 6 – student potrafi przeprowadzić analizę działań za pomocą aparatu teorii gier

EK 7 – student potrafi zastosować w procesie wnioskowania teoremat Bayesa

Kompetencje:

EK 8 – student potrafi na podstawie dostępnych danych dokonywać analizy wyborów własnych i cudzych

ECTS:

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń poza zajęciami: 60 godz.

suma godzin: 90

liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową ma wpływ:

- obecność (możliwe dwie nieusprawiedliwione)

- rozwiązywanie zadań na zajęciach

Kryteria oceniania:

0-59% - ndst

60-69% - dst

70-74% - dst+

75-84% - db

85-89%- db+

90-100% - bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Matuszewski
Prowadzący grup: Paweł Matuszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.