Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-BW-GPol Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia polityczna
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przybliżenie podstawowej wiedzy z zakresu geopolityki i geografii politycznej, związanej z potencjałem oraz bezpieczeństwem współczesnego państwa.

Pełny opis:

Wykład składa się dwu zasadniczych części.

W pierwszej części, wykład koncentruje się na prezentacji wybranych, klasycznych doktryn i koncepcji geopolitycznych i geostrategicznych współczesnego świata, od końca XIX. do XXI. wieku, ze szczególnym uwzględnieniem tych formułowanych po roku 1989.

Omawiane są koncepcje geopolityczne i geostrategiczne których autorami byli (są): F. Ratzel, R. Kjellen, A. Mahan. H. Mackinder, A. Seversky, F. Fukuyama, Z. Brzeziński, S. Huntington, H. Kissinger, N. Ferguson, R. Kagan.

Omawiane są także wybrane doktryny geopolityczne i geostrategiczne USA i Rosji (oraz ZSRR) w XX i XXI w.

W części drugiej, wykład podejmuje problemy związane z geograficznymi, geomorfologicznymi i geospołecznymi uwarunkowaniami potencjału współczesnych państw. Podejmując kwestię wielkości i kształtu terytorium państw, wielkości stolicy i kształtu granic, dostępu do surowców energetycznych i wody, wykład uczyć ma samodzielnej analizy potencjału geopolitycznego współczesnego państwa.

Literatura:

J. Bartosiak, Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju, Zona Zero, Warszawa, 2018

N. Ferguson, Cywilizacja. Zachód i reszta, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2013

S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 1997

C. Jean, Geopolityka, Wrocław, 2003

L. Moczulski, Geopolityka, potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999

H. Kissinger, Porządek światowy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017

S. Otok, Geopolityka, PWN, 2007

S. Sowiński, Przyszłość państwa narodowego, w: Przegląd Zachodni, 3 (316) 2005

Rocznik statystyczny

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zasadnicze efekty kształcenia których osiągnięcie zakłada wykład to:

1. Nabycie przez słuchaczy podstawowej wiedzy z zakresu klasycznych wybranych koncepcji geopolitycznych (od XIX do XXI) wieku, która pozwala w sposób samodzielny i krytyczny śledzić współczesną debatę w tym zakresie, oraz samodzielnie analizować panoramę geopolityczną współczesnego świata.

2. Nabycie podstawowej wiedzy na temat wybranych geomorfologicznych atrybutów współczesnego państwa takich jak wielkość i kształt jego terytorium czy dostęp do surowców energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań współczesnej Polski.

Metody i kryteria oceniania:

Główną metodą stosowaną na zajęciach jest klasyczny wykład akademicki.

Ocena z zajęć jest tożsama z oceną z kolokwium.

Kolokwium obejmuję wiedzą z wykładu oraz wiedzę przygotowaną samodzielnie. Kolokwium ma formę pisemną/otwartą (samodzielna odpowiedź na pytania)

Warunkiem otrzymania oceny dostatecznej jest zdobycie połowy punktów możliwych do zdobycia (jeden punkt za każdą kompletną odpowiedź).

Warunkiem otrzymania oceny dobrej jest zdobycie 3/4 punktów możliwych do zdobycia (jeden punkt za każdą kompletną odpowiedź).

Warunkiem otrzymania oceny bardzo dobrej jest zdobycie 90% punktów możliwych do zdobycia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Sowiński
Prowadzący grup: Sławomir Sowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom podstawowej wiedzy z geopolityki oraz geografii politycznej na temat:

- geopolitycznej panoramy współczesnego świata

- geograficznych i geomorfologicznych uwarunkowań potencjału politycznego państwa

- geopolitycznych wyzwań współczesnej Polski

Pełny opis:

Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom podstawowej wiedzy z geopolityki oraz geografii politycznej na temat:

- geopolitycznej panoramy współczesnego świata

- geograficznych i geomorfologicznych uwarunkowań potencjału politycznego państwa

- geopolitycznych wyzwań współczesnej Polski

- politycznej mapy świata

Aby ten cel osiągnąć, w pierwszej części, wykład koncentruje się na prezentacji wybranych, klasycznych doktryn i koncepcji geopolitycznych i geostrategicznych współczesnego świata, od końca XIX. do XXI. wieku, ze szczególnym uwzględnieniem tych formułowanych po roku 1989.

W części drugiej, wykład podejmuje problemy związane z geograficznymi, geomorfologicznymi i geospołecznymi uwarunkowaniami potencjału współczesnych państw. Podejmując kwestię wielkości i kształtu terytorium państw, wielkości stolicy i kształtu granic, dostępu do surowców energetycznych i wody, wykład uczyć ma samodzielnej analizy potencjału geopolitycznego współczesnego państwa.

Trzeci, szczegółowy aspekt wykładu, to geopolityczna kondycja i bezpieczeństwo Polski. Przybliżeniu wiedzy na ten temat służy przede wszystkim podjęcie problemu wyzwań surowcowych współczesnej Polski.

Literatura:

J. Bartosiak, Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju, Zona Zero, Warszawa, 2018

J. Bartosiak, Pacyfik I Eurazja. O Wojnie., Zona Zero, Warszawa,

N. Ferguson, Cywilizacja. Zachód i reszta, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2013

S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 1997

C. Jean, Geopolityka, Wrocław, 2003

L. Moczulski, Geopolityka, potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999

H. Kissinger, Porządek światowy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017

S. Otok, Geopolityka, PWN, 2007

S. Sowiński, Przyszłość państwa narodowego, w: Przegląd Zachodni, 3 (316) 2005

Rocznik statystyczny

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z geografii, historii i WOS

przewidziana w programie szkoły średniej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.