Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logika i metodologia nauk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-BW-LogiMN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logika i metodologia nauk
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Poruszana tematyka.

Semiotyka, syntaktyka, semantyka, pragmatyka.

Definicje.

Logika formalna.

sylogizm.

Błędy logiczne.

proces badawczy.

Pytania badawcze, hipotezy, weryfikacja, falsyfikacja.

Metody zbierania i analizowania danych.

Raport końcowy z badań.

Pełny opis:

Poruszana tematyka.

Semiotyka, syntaktyka, semantyka, pragmatyka.

Definicje.

Logika formalna.

sylogizm.

Błędy logiczne.

proces badawczy.

Pytania badawcze, hipotezy, weryfikacja, falsyfikacja.

Metody zbierania i analizowania danych.

Raport końcowy z badań.

Literatura:

1. Lubańska M., "Logika", Warszawa 1997.

2. Kisielewicz A., "Logika i argumentacja", Warszawa 2017.

3. Sokołowski S., "Logika dla menedżerów", Warszawa 1999.

4. Stanosz B, "Ćwiczenia z logiki", Warszawa1998.

5. Żegleń U., "Wprowadzenie do semiotyki teoretycznej i semiotyki kultury", Toruń 2000.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza i umiejętności definiowania, klasyfikacji pojęć, prawidłowego rozumowania, błędów formalnych i materialnych, procesu prowadzenia badań, formułowania koncepcji i teorii. Punkty ECTS wyczerpuje udział w zajęciach i czas poświęcony na zasymilowanie treści zawartych w obowiązkowej lekturze.

Metody i kryteria oceniania:

Średnia ocen z trzech testów. Obecność na zajęciach obowiązkowa. Nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje obniżenie oceny o 0,5 stopnia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Węgrzecki
Prowadzący grup: Janusz Węgrzecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot podejmujący podstawową tematykę z zakresu logiki i ogólnej metodologii nauk

Pełny opis:

Poruszana tematyka.

Semiotyka, syntaktyka, semantyka, pragmatyka.

Definicje.

Logika formalna.

sylogizm.

Błędy logiczne.

proces badawczy.

Pytania badawcze, hipotezy, weryfikacja, falsyfikacja.

Metody zbierania i analizowania danych.

Raport końcowy z badań.

Literatura:

1. Lubańska M., "Logika", Warszawa 1997.

2. Kisielewicz A., "Logika i argumentacja", Warszawa 2017.

3. Sokołowski S., "Logika dla menedżerów", Warszawa 1999.

4. Stanosz B, "Ćwiczenia z logiki", Warszawa1998.

5. Żegleń U., "Wprowadzenie do semiotyki teoretycznej i semiotyki kultury", Toruń 2000.

Wymagania wstępne:

Wiadomości, umiejętności i kompetencje na poziomie podstawowym z wcześniejszego etapu studiów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.