Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona dóbr kultury w konfliktach zbrojnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-BW-ODKII Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona dóbr kultury w konfliktach zbrojnych
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu:

- wprowadzenie studentów w problematykę ochrony dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego

-zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu ochrony dóbr kultury

-zapoznanie studentów z aktami prawa międzynarodowego z zakresu ochrony dóbr kultury w konfliktach zbrojnych

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Ochrona dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego - od starożytności do czasów współczesnych

2. Ochrona dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego w świetle prawa międzynarodowego - źródła prawa

3. Pojęcie dóbr kultury w prawie konfliktów zbrojnych

4. Pojęcie międzynarodowego/niemiędzynarodowego konfliktu zbrojnego

5. Zasady i instrumenty ochrony dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego (trzy kręgi ochrony)

6. Konieczność wojskowa

7. Zasada odpowiedzialności państw za ochronę dóbr kultury w konfliktach zbrojnych

8. Odpowiedzialność karna za naruszenia zobowiązań z zakresu ochrony dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego

9. Jurysdykcja MTKJ, MTK

10. Niszczenie dóbr kultury podczas konfliktu zbrojnego w Syrii i Iraku

Literatura:

1. Berezowski C., Ochrona prawno-międzynarodowa zabytków i dzieł sztuki w czasie wojny, Warszawa 1948.

2. Bernatek-Zaguła I., Prawna ochrona dóbr kultury-problemy terminologiczne,Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2012, nr 4.

3. Bugnion F., The origins and development of the legal protection of cultural property in the event od armed conflict, tekst dostępny na stronie internetowej MKCK: https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/65shtj.htm.

4. Długozima A., Bośnia i Hercegowina - dobra kultury w czasie wojny i pokoju, Ochrona Zabytków 2009, nr 62/3.

5. Frulli M., The criminalization of offences against cultural heritage in times of armed conflict: the quest for consistency, The European Journal of International Law 2011, vol. 22, no.1.

5. Gąska M., Ochrona dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych i w sytuacjach kryzysowych [w:] Gardocka T. (red.) Prawna ochrona dóbr kultury, Toruń 2009.

6. Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2001.

7. Ho-Young S., International legal instruments and new judicial principles for restitution of illegally exported cultural properties, Penn State Journal of Law and International Affairs 2016, Issue 2, vol. 2.

8. Kołodziejska A., Kształtowanie się poglądów na ochronę dóbr kultury na wypadek wojny na przestrzeni dziejów - zarys problematyki, Rocznik Lubelski 2010, nr 36.

9. Kowalski W., Praktyczna realizacja konwencji haskiej z 1954 r., Ochrona Zabytków 1984, nr 3.

10. Marcinko M., Między humanitaryzmem a koniecznością wojskową - znaczenie zasady proporcjonalności w planowaniu i prowadzeniu operacji militarnych, Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego 2015, nr 6.

11. Nahlik S.E., Grabież dzieł sztuki: rodowód zbrodni międzynarodowej, Wrocław-Kraków 1958.

12. Nowakowska-Małusecka J., Odpowiedzialność karna za zbrodnie popełnione w byłej Jugosławii i w Rwandzie, Katowice 2000.

13. Mikos-Skuza E., Sałaciński K. (red.), Ochrona dziedzictwa kultury w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego i krajowego, 60 lat konwencji haskiej i 15 lat jej protokołu dodatkowego, Warszawa 2015.

14. Przyborska-Klimczak A., Rozwój ochrony dziedzictwa kulturalnego w prawie międzynarodowym na przełomie XIX i XX wieku, Lublin 2011.

15. Zalasińska K., Piotrowska-Nosek K., Schreiber H., Kowalski W. (red.), Konwencje UNESCO w dziedzinie kultury. Komentarz, Wolters Kluwer 2014.

16. Zeidler K., Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie końcowej podlegać będą następujące elementy:

1/ obecność i aktywność podczas zajęć (dopuszczalne są dwie nieobecności)

2/ przygotowanie referatu (tematy referatów zostaną podane kursantom na pierwszych zajęciach)

3/zaliczenie kolokwium końcowego (uzyskanie min. 50% pkt + 1 pkt)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Laszuk
Prowadzący grup: Patrycja Laszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.