Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja i zarządzanie (II r., I st.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-BW-OZ2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i zarządzanie (II r., I st.)
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W03 BW1_U09

Skrócony opis:

Na zajęciach przedstawione zostaną tradycyjne kierunki w ramach teorii organizacji i zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem kształtujących je uwarunkowań, przyjętych założeń, formułowanych postulatów i dróg rozwoju.

Pełny opis:

1. Teoria organizacji i zarządzania jako nauka

2. Okres przednaukowy w zarządzaniu

3. Prekursorzy teorii zarządzania

4. Klasyczne teorie zarządzania: naukowe zarządzanie

5. Klasyczne teorie zarządzania: naukowe administrowanie

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2017

2. A.K. Koźmiński, M. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Warszawa 2008

3. A. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 2011

4. J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

1. J. Bieńkowska, Cz. Sikorski, Ewolucja zarządzania. Dyktat struktury, strategii i kultury, Łódź 2016

2. J. Bogdanienko (red.), Organizacja i zarządzanie w zarysie, Warszawa 2010

3. M. Dołhasz, J. Fudaliński, M. Kosala, H. Smutek, Podstawy zarządzania. Koncepcje – strategie – zastosowania, Warszawa 2009

4. U. Gros, Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, Warszawa 2003

5. E. Kirejczyk, Zrozumieć zarządzanie, Warszawa 2008

6. J. Kisielnicki, Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, Warszawa 2014

7. K. Klincewicz, Zarządzanie, organizacje i organizowanie. Przegląd perspektyw teoretycznych, Warszawa 2016

8. K. Krzakiewicz (red.), Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania, Poznań 2006

9. M. Kostera, M. Śliwa, Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura, Warszawa 2012

10. E. Michalski, Zarządzanie przedsiębiorstwem. Podręcznik akademicki, Warszawa 2013

11. A. Oleksiuk, Problemy organizacji. Materiały do studiowania, Warszawa 2007

12. J. Penc, Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji, Warszawa 2007

13. J. Puchalski, Podstawy nauki o organizacji, Wrocław 2008

14. Cz. Sikorski, Nauka o zarządzaniu, Łódź 2011

15. S. Stańczyk, Nurt kulturowy w zarządzaniu, Wrocław 2008

16. K. Zimniewicz, Teoria i praktyka zarządzania. Analiza krytyczna, Warszawa 2014

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Opis ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach - 30 godz.

Przygotowanie do zajęć - 5 godz.

Konsultacje - 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 50 godz.

Łącznie: 90 godz. / 30 = 3 pkt

Student posiada wiedzę na temat:

- genezy i ewolucji kierunków w zakresie nauk o zarządzaniu i organizacji

- strategii rozwoju organizacji według głównych przedstawicieli wiodących kierunków zarządzania

Student potrafi:

- zidentyfikować różnorodne nurty nauki o zarządzaniu i organizacji

- wskazać podstawowe założenia kierunków w dziedzinie zarządzania, które determinują sposoby postrzegania organizacji i jej problemów

Student rozumie:

- specyfikę zarządzania jako dziedziny wiedzy o zróżnicowanych paradygmatach

- zależności pomiędzy ewolucją teorii zarządzania a zmianami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie mieszanej (test + krótkie pytania) z materiału przedstawionego podczas zajęć oraz zawartego w wybranych pozycjach literatury - zaliczenie powyżej 50% punktów.

Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kaczmarczyk
Prowadzący grup: Łukasz Kaczmarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.