Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-BW-PG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka gospodarcza
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

K_WO2

K_WO3

K_UO2

Skrócony opis:

Poznanie podmiotów, uwarunkowań, celów, dziedzin, doktryn, funkcji, mechanizmów polityki gospodarczej (PG). Charakterystyka systemów gospodarczych i procesów transformacji gospodarczej. Prezentacja kompleksowości decyzji i strategii politycznych dotyczących gospodarki.

Pełny opis:

1. Polityka gospodarcza – zagadnienia wstępne

podmioty polityki gospodarczej

wzrost i rozwój gospodarczy jako ogólne cele polityki gospodarczej

szczegółowe cele polityki gospodarczej

wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania polityki gospodarczej

dziedziny polityki gospodarczej (polityka makro- i mikroekonomiczna)

2. Wzrost PKB jako cel polityki gospodarczej

PKB a podstawowe problemy polityki gospodarczej

metody obliczania PKB

zalety i ograniczenia PKB jako miernika

alternatywne mierniki dobrobytu

3. Systemy gospodarcze

definicja i cechy systemu gospodarczego

klasyfikacja systemów gospodarczych

systemy gospodarcze a własność (dobra publiczne i prywatne)

system kapitalistyczny i socjalistyczny – porównanie

4. Doktryny ekonomiczno-społeczne

merkantylizm

fizjokratyzm

klasyczny liberalizm gospodarczy

Wielki Kryzys i narodziny keynesizmu (nurt interwencjonistyczny)

neoliberalizm (monetaryzm, nowa ekonomia klasyczna, ekonomia podażowa)

ordoliberalizm

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza, Warszawa 2006

R. Kisiel, R. Marks-Bielska (red.), Polityka gospodarcza (zagadnienia wybrane), Olsztyn 2013

W. Roszkowski, Gospodraka. Wzrost i upadek systemu nakazowo-rozdzielczego, Warszawa 2008

H. Landreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej: wartości i metody analizy, Warszawa 2002

H. Ćwikliński (red.), Polityka gospodarcza, Gdańsk 2000

J. Kaja, Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, Warszawa 1999

U. Kalina-Ptasznik (red.), Regulowana gospodarka rynkowa. Wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej, Kraków 2003

M.N. Rothbard, Ekonomia wolnego rynku. Wykład akademicki, t. 1-3, Warszawa 2007

J. Stacewicz, Polityka gospodarcza, Warszawa 1998

J. Tarajkowski (red.), Polityka gospodarcza. Studia i przyczynki, Poznań 2005

T. Włudyka (red.), Polityka gospodarcza. Podręcznik dla studentów kierunków nieekonomicznych, Warszawa-Kraków 2007

T. Włudyka, M. Smaga (red.), Instytucje gospodarki rynkowej, Warszawa 2015

R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2008

D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia. Makroekonomia, Warszawa 2007

B. Czarny, Podstawy ekonomii, Warszawa 2011

P. Krugman, R. Wells, Makroekonomia, Warszawa 2012

E. Kundera, Słownik historii myśli ekonomicznej, Warszawa 2004

R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), Podstawy ekonomii, Warszawa 2005

D. Piątek, Gospodarka centralnie zarządzana jako źródło kryzysu gospodarczego, „Zeszyty Studiów Doktoranckich”, nr 25/2006, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, s. 41-59

W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2000

Efekty kształcenia i opis ECTS:

A. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza:

1. zna podmioty, uwarunkowania, cele, dziedziny polityki gospodarczej (PG)

2. charakteryzuje podstawowe doktryny i systemy społeczno-gosp. (merkantylizm, fizjokratyzm, liberalizm, keynesizm, neoliberalizm, ordoliberalizm)

3. opisuje funkcje PG w różnych systemach oraz stosowane mechanizmy PG

4. charakteryzuje gospodarkę narodową jako przedmiot PG

5. zna wybrane dziedziny PG

Umiejętności:

6. rozumie kompleksowość decyzji i strategii politycznych dotyczących gospodarki

7. potrafi samodzielnie i krytycznie opisać, przeanalizować przyczyny i skutki określonych decyzji politycznych w obszarze gospodarki

8. potrafi dokonać krytycznej interpretacji gospodarczych programów poszczególnych partii politycznych

B. OPIS ECTS

- udział w wykładzie 30 g.

- konsultacje 5 g.

- przygotowanie się do wykładu (odniesienie wiedzy teoretycznej do aktualnej problematyki gosp.) 5 g.

- przygotowanie do egzaminu 50 g.

Liczba ECTS 90 g.: 30 = 3 pkt

Metody i kryteria oceniania:

METODA OCENY: egzamin pisemny - testowy (25 pkt.)

Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa

KRYTERIA OCENY:

Ad 1.

- na ocenę 2 (ndst): nie zna podmiotów, uwarunkowań, celów, dziedzin PG

- na ocenę 3 (dst): wybiórczo, w sposób niepełny zna podmioty, uwarunkowania, cele dziedziny PG

- na ocenę 4 (db): poprawnie zna najważniejsze podmioty, uwarunkowania, cele dziedziny PG

- na ocenę 5 (bdb): doskonale zna najważniejsze podmioty, uwarunkowania, cele dziedziny PG

Ad 2.

- na ocenę 2 (ndst): nie jest w stanie dokonać charakterystyki podstawowych doktryn i systemów społeczno-gosp.

- na ocenę 3 (dst): jest w stanie dokonać wybiórczej charakterystyki niektórych doktryn i systemów społeczno-gosp.

- na ocenę 4 (db): jest w stanie dokonać poprawnej charakterystyki podstawowych doktryn i systemów społeczno-gosp.

- na ocenę 5 (bdb): doskonale charakteryzuje podstawowe doktryny i systemy społeczno-gospodarcze.

Ad 3.

- na ocenę 2 (ndst): nie jest w stanie opisać funkcji PG w różnych systemach ani stosowanych mechanizmów PG

- na ocenę 3 (dst): w sposób niepełny, wybiórczo opisuje funkcje PG w różnych systemach oraz stosowane mechanizmy PG

- na ocenę 4 (db): poprawnie opisuje większość funkcji PG w różnych systemach oraz stosowane mechanizmy PG

- na ocenę 5 (bdb): doskonale opisuje funkcje PG w różnych systemach oraz stosowane mechanizmy PG

Ad 4.

- na ocenę 2 (ndst): nie jest w stanie dokonać charakterystyki gospodarki narodowej

- na ocenę 3 (dst): w sposób niepełny, wybiórczo charakteryzuje gospodarkę narodową

- na ocenę 4 (db): dokonuje poprawnej charakterystyki gospodarki narodowej

- na ocenę 5 (bdb): doskonale charakteryzuje gospodarkę narodową

Ad 5.

- na ocenę 2 (ndst): nie zna wybranych dziedzin PG

- na ocenę 3 (dst): w spsób niepełny, wybiórczo zna wybrane dziedziny PG

- na ocenę 4 (db): doskonale zna wybrane dziedziny PG

Ad 6.

- na ocenę 2 (ndst): nie rozumie kompleksowości decyzji i strategii politycznych dotyczących gospodarki

- na ocenę 3 (dst): nie w pełni rozumie kompleksowość decyzji i strategii politycznych dotyczących gospodarki

- na ocenę 4 (db): rozumie kompleksowość decyzji i strategii politycznych dotyczących gospodarki

- na ocenę 4 (db): doskonale rozumie kompleksowość decyzji i strategii politycznych dotyczących gospodarki

Ad 7.

- na ocenę 2 (ndst): nie potrafi samodzielnie, krytycznie opisać, przeanalizować przyczyny i skutki określonych decyzji politycznych w obszarze gospodarki

- na ocenę 3 (dst): w sposób niepełny opisuje, analizuje przyczyny i skutki większości decyzji politycznych w obszarze gospodarki

- na ocenę 4 (db): potrafi poprawnie opisać, przeanalizować przyczyny i skutki większości decyzji politycznych w obszarze gospodarki

- na ocenę 5 (bdb): potrafi samodzielnie, krytycznie opisać, przeanalizować przyczyny i skutki większości decyzji politycznych w obszarze gospodarki

Ad 8.

- na ocenę 2 (ndst): nie potrafi dokonać krytycznej interpretacji gospodarczych programów poszczególnych partii politycznych

- na ocenę 3 (dst): w sposób niepełny dokonuje krytycznej interpretacji gospodarczych programów poszczególnych partii politycznych

- na ocenę 4 (db): poprawnie dokonuje krytycznej interpretacji gospodarczych programów poszczególnych partii politycznych

- na ocenę 5 (bdb): w sposób doskonały dokonuje krytycznej interpretacji gospodarczych programów poszczególnych partii politycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kaczmarczyk
Prowadzący grup: Łukasz Kaczmarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.