Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-BW-PS Kod Erasmus / ISCED: 15.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W01

BW1_W03

BW1_U01

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Podstawowy

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z psychologicznymi aspektami zachowań człowieka oraz czynnikami wyznaczającymi kształtowanie się relacji społecznych jednostki.

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza społeczna.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Psychologia społeczna jako nauka: przedmiot psychologii społecznej, miejsce psychologii społecznej wśród innych nauk. Człowiek jako podmiot w relacjach społecznych.

Wpływ społeczny: informacyjny wpływ społeczny, normatywny wpływ społeczny, powody konformizmu, opieranie się wpływowi społecznemu.

Negocjacje: jako sytuacja związana z uleganiem wpływowi lub wywieraniem presji; Pojęcie i rodzaje negocjacji, czynniki wpływające na proces negocjacji, etapy negocjacji.

Komunikacja werbalna: schemat procesu komunikacji, komunikacja pośrednia i bezpośrednia, zasady efektywnej komunikacji, bariery w procesie komunikacji.

Komunikacja niewerbalna: pojęcie, wskaźniki komunikacji niewerbalnej, interpretowanie mowy ciała.

Autoprezentacja - zasady efektywnej autoprezentacji, rola pierwszego wrażenia.

Relacje interpersonalne - z perspektywy orientacji teoretycznych, czynniki kształtujące relacje międzyludzkie i międzygrupowe. Teoria wymiany społecznej, teoria równowagi, inwestycyjny model związku.

Teoria dysonansu poznawczego: dysonans poznawczy, dysonans podecyzyjny, dysonans w relacjach interpersonalnych, sposoby redukcji dysonansu.

Proces atrybucyjny - wyjaśnianie przyczyn zachowania swojego i innych ludzi: teoria atrybucji, atrybucja zewnętrzna, atrybucja wewnętrzna, teoria wnioskowania z czynników towarzyszących, model współzmienności, podstawowy błąd atrybucji, atrybucje obronne.

Poznanie społeczne: oszczędność poznawcza, schematy, stereotypy uprzedzenia.

Postawy: pojęcie, proces kształtowania postawy, wywieranie wpływu na zmianę postawy.

Komunikat perswazyjny: skuteczność komunikatów perswazyjnych, mechanizmy stosowane w reklamach, opieranie się komunikatom perswazyjnym.

Procesy grupowe. Funkcjonowanie jednostek w grupie: poziom wykonywania zadań, proces podejmowania decyzji, współpraca i rywalizacja, rola lidera.

Psychologia społeczna a zdrowie: interpretowanie negatywnych zdarzeń, stopień kontroli nad stanem zdrowia, sytuacją i otoczeniem, nawyki zdrowotne.

Stres: źródła stresu, reakcje na stres, konsekwencje długotrwałego lub częstego stresu, sposoby radzenia sobie ze stresem. Syndrom wypalenia zawodowego.

Literatura:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R., Psychologia społeczna, Warszawa 1998; Mika S., Psychologia społeczna, Warszawa 1984; Rathus S.A., Psychologia współczesna, Gdańsk 2004; Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 1991; Domachowski W., Przewodnik po psychologii społecznej, Warszawa 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

BW1_W01

Student ma podstawową wiedzę z zakresu czynników o charakterze psychologicznym i ich znaczenia dla zachowania człowieka w kontekście problematyki państwa.

BW1_W03

Student ma wiedzę na temat psychologicznych uwarunkowań oddziałujących na rzeczywistość społeczną.

BW1_U01

Student potrafi obserwować i wyjaśniać zachowanie człowieka w różnych sytuacjach społęcznych, także w sytuacji zagrożenia. Dostrzega i rozumie wpływ sytuacji na zachowanie człowieka.

Opis ects:

udział w zajęciach: 30 godz. (1ects)

przygotowanie do zajęć i konsultacje: 15 godz (0,5 ects)

przygotowanie do zaliczenia: 15 godz (0,5 ects)

suma: 60 godz. (2 ects)

Metody i kryteria oceniania:

Kryterium oceny studenta stanowi wynik uzyskany z testu pisemnego. Zawarte w nim pytania (o charakterze otwartym i testowym) mają na celu weryfikację wiedzy zdobytej przez studenta oraz jego umiejętności analizy problemu i wyciągania logicznych wniosków.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Linek
Prowadzący grup: Anna Linek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Podstawowy

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z psychologicznymi aspektami zachowań człowieka oraz czynnikami wyznaczającymi kształtowanie się relacji społecznych jednostki.

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza społeczna.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Psychologia społeczna jako nauka: przedmiot psychologii społecznej, miejsce psychologii społecznej wśród innych nauk. Człowiek jako podmiot w relacjach społecznych.

Wpływ społeczny: informacyjny wpływ społeczny, normatywny wpływ społeczny, powody konformizmu, opieranie się wpływowi społecznemu.

Negocjacje: jako sytuacja związana z uleganiem wpływowi lub wywieraniem presji; Pojęcie i rodzaje negocjacji, czynniki wpływające na proces negocjacji, etapy negocjacji.

Komunikacja werbalna: schemat procesu komunikacji, komunikacja pośrednia i bezpośrednia, zasady efektywnej komunikacji, bariery w procesie komunikacji.

Komunikacja niewerbalna: pojęcie, wskaźniki komunikacji niewerbalnej, interpretowanie mowy ciała.

Autoprezentacja - zasady efektywnej autoprezentacji, rola pierwszego wrażenia.

Relacje interpersonalne - z perspektywy orientacji teoretycznych, czynniki kształtujące relacje międzyludzkie i międzygrupowe. Teoria wymiany społecznej, teoria równowagi, inwestycyjny model związku.

Teoria dysonansu poznawczego: dysonans poznawczy, dysonans podecyzyjny, dysonans w relacjach interpersonalnych, sposoby redukcji dysonansu.

Proces atrybucyjny - wyjaśnianie przyczyn zachowania swojego i innych ludzi: teoria atrybucji, atrybucja zewnętrzna, atrybucja wewnętrzna, teoria wnioskowania z czynników towarzyszących, model współzmienności, podstawowy błąd atrybucji, atrybucje obronne.

Poznanie społeczne: oszczędność poznawcza, schematy, stereotypy uprzedzenia.

Postawy: pojęcie, proces kształtowania postawy, wywieranie wpływu na zmianę postawy.

Komunikat perswazyjny: skuteczność komunikatów perswazyjnych, mechanizmy stosowane w reklamach, opieranie się komunikatom perswazyjnym.

Procesy grupowe. Funkcjonowanie jednostek w grupie: poziom wykonywania zadań, proces podejmowania decyzji, współpraca i rywalizacja, rola lidera.

Psychologia społeczna a zdrowie: interpretowanie negatywnych zdarzeń, stopień kontroli nad stanem zdrowia, sytuacją i otoczeniem, nawyki zdrowotne.

Stres: źródła stresu, reakcje na stres, konsekwencje długotrwałego lub częstego stresu, sposoby radzenia sobie ze stresem. Syndrom wypalenia zawodowego.

Literatura:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R., Psychologia społeczna, Warszawa 1998; Mika S., Psychologia społeczna, Warszawa 1984; Rathus S.A., Psychologia współczesna, Gdańsk 2004; Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 1991; Domachowski W., Przewodnik po psychologii społecznej, Warszawa 2007.

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza społeczna.

Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.