Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne konflikty społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-BW-WKS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne konflikty społeczne
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Konwersatorium, którego zasadniczym celem jest zdobywanie wiedzy dotyczącej analizy i zarządzania konfliktami społecznymi.

Pełny opis:

Trwające 30 godzin zajęcia podzielone są na dwie części.

Część pierwsza trwa ok. 15 godzin ma charakter konwersatoryjny i poświęcona jest nabywaniu podstawowej wiedzy na temat konfliktów społecznych. W jej trakcie studenci czytają oraz omawiają na zajęciach teksty na temat definicji konfliktu społecznego, źródeł i przyczyn jego powstawania, przykładów konfliktów społecznych we współczesnym społeczeństwie oraz sposobów zarządzania konfliktami. Oddzielne zajęcia poświęcone są kwestii negocjacji.

Część druga zajęć, ok. 15 godzin ma charakter warsztatowy. W jej trakcie studenci podzieleni wcześniej na 4-5 osobowe grupy prezentują analizy wybranych ( z listy zaproponowanej przez prowadzącego) konfliktów społecznych w Polsce po roku 2000. W swej analizie studenci - obok genezy i przedmiotu konfliktów - prezentują także ich przebieg, dynamikę, oraz możliwe sposoby zarządzania konfliktami.

Literatura:

E.W. Lipiński, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2005 s. 242 - 263

A. Dylus, S. Sowiński (red.), Bunt mas czy kryzys elit, Wrocław 2018

A. Słaboń, Konflikt społeczny i negocjacje, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995

W. Ury, Odchodzenie od Nie. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, Warszawa 2009

R. Dahrendorf, Nowoczesny konflikt społeczny, Warszawa 1993

R. Dahrendorf, Teoria konfliktu w społeczeństwie przemysłowym, w: A. Jasińska – Kania i inni (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006, 454 - 477

L. A. Coser, Społeczne funkcje konfliktu , w: A. Jasińska – Kania i inni (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006, 478-481

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- umiejętność współpracy w grupie, podziału zadań, koordynacji działań

- znajomość wybranych teorii nt. analizy i zarządzania kryzysami społecznymi

- umiejętność stosowania wiedzy nt. konfliktów społecznych w odniesieniu do wybranych ich przypadków.

Metody i kryteria oceniania:

W pierwszej części semestru zajęcia mają charakter konwersatoryjny. Na początku zajęć jest 5-cio minutowa kartkówka ze znajomości, zadanego do czytania, tekstu. Potem następuje omówienie tekstu.

W drugiej części semestru zajęcia mają charakter warsztatowy. W ich trakcie studenci prezentują przygotowaną w grupach analizę wybranych konfliktów społecznych.

Warunkiem zaliczenia zajęć jest:

a.obecność na zajęciach (co najmniej wszystkie minus 2)

b.zaliczenie kartkówek i testu końcowego w części konwersatoryjnej (test ma charakter pytań otwartych i odpowiedzi opisowych).

c.wystąpienie w grupie zadaniowej

Ocena jest pochodną:

a. oceny wystąpienia grupy – proponuje prowadzący (50%)

b. wyniku testu końcowego ze znajomości tekstów (50%)

Osoby które zdają w 1. terminie wszystkie kartkówki mogą być zwolnione z testu i otrzymują z niego ocenę dobrą . Osoby które zdają w terminie wszystkie kartkówki (-1) mogą być zwolnione z testu i otrzymują z niego ocenę dostateczną.

Aby ocena była pozytywna, obie składowe oceny muszą być pozytywne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Rydliński, Sławomir Sowiński
Prowadzący grup: Bartosz Rydliński, Sławomir Sowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.