Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elections in Germany

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-EMPIU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elections in Germany
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

K_W02 K_W04 K_W05

K_U01 K_U02

K_K02 K_K03 K_K07


Skrócony opis:

Podstawą wykładów będzie rozwój wyborów w Republice Federalnej Niemiec przede wszystkim na poziomie federalnym, system wyborczy i znaczenie wyborów dla kształtowania systemu partyjnego oraz kultury politycznej w Niemczech.

Pełny opis:

Wybory w Niemczech odbywają się na poziomie lokalnym, regionalnym, federalnym i europejskim. Po krótkiej retroperspektywie historycznej wyborów przed rokiem 1945 i w NRD, w centrum wykładów będą wybory do Bundestagu, system wyborczy, rozwój systemu partyjnego, zmiana więzi między partiami a wyborcami, skutki zjednoczenia Niemiec dla wyborów do Bundestagu, ale także aktualne wyzwania przed wyborami do Bundestagu 24 września br.

Literatura:

Green Simon, Hough Dan, Miskimmon Alister, The Politics of the New Germany, Routledge, London and New York, second edition 2012

Hancock M. Donald, Krisch Henry, Politics in Germany, CQ Press, Washington D.C. 2009

Helms Ludger (ed.), Institutions and Institutional Change in the Federal Republic of Germany, Palgrave Macmillan, Houndmills and New York 2000

Padgett Stephen, Paterson William E., Smith Gordon (eds.), Developments in German Politics 3, Palgrave Macmillan, Houndmills and New York 2003

Sperling James (ed.), Germany at fifty-five. Berlin ist nicht Bonn?, Manchester University Press, Manchester 2004

Facts about Germany, www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/; Polish version: www.tatsachen-ueber-deutschland.de/pl/

Basic Law: www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/basic_law_for_the_federal_republic_of_germany.pdf; Polish version: www.de-iure-pl.org/gesetze/book2pdf.php?ID=1&sprache=PL&gesetz=DE&kategorie=1

Federal Electoral Law (Bundeswahlgesetz), http://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=228

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowa znajomość systemów politycznych

Przynajmniej bierna znajomość angielskiego

Podstawą zaliczenia będzie regularny i aktywny udział w zajęciach oraz egzamin ustny (ca. 15 min.)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-01 - 2017-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klaus Ziemer
Prowadzący grup: Klaus Ziemer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Podstawą wykładów będzie rozwój wyborów w Republice Federalnej Niemiec przede wszystkim na poziomie federalnym, system wyborczy i znaczenie wyborów dla kształtowania systemu partyjnego oraz kultury politycznej w Niemczech.

Pełny opis:

Wybory w Niemczech odbywają się na poziomie lokalnym, regionalnym, federalnym i europejskim. Po krótkiej retroperspektywie historycznej wyborów przed rokiem 1945 i w NRD, w centrum wykładów będą wybory do Bundestagu, system wyborczy, rozwój systemu partyjnego, zmiana więzi między partiami a wyborcami, skutki zjednoczenia Niemiec dla wyborów do Bundestagu, ale także aktualne wyzwania przed wyborami do Bundestagu 24 września br.

Literatura:

Green Simon, Hough Dan, Miskimmon Alister, The Politics of the New Germany, Routledge, London and New York, second edition 2012

Hancock M. Donald, Krisch Henry, Politics in Germany, CQ Press, Washington D.C. 2009

Helms Ludger (ed.), Institutions and Institutional Change in the Federal Republic of Germany, Palgrave Macmillan, Houndmills and New York 2000

Padgett Stephen, Paterson William E., Smith Gordon (eds.), Developments in German Politics 3, Palgrave Macmillan, Houndmills and New York 2003

Sperling James (ed.), Germany at fifty-five. Berlin ist nicht Bonn?, Manchester University Press, Manchester 2004

Facts about Germany, www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/; Polish version: www.tatsachen-ueber-deutschland.de/pl/

Basic Law: www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/basic_law_for_the_federal_republic_of_germany.pdf; Polish version: www.de-iure-pl.org/gesetze/book2pdf.php?ID=1&sprache=PL&gesetz=DE&kategorie=1

Federal Electoral Law (Bundeswahlgesetz), http://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=228

Uwagi:

Podstawowa znajomość systemów politycznych

Przynajmniej bierna znajomość angielskiego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.