Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Immigration policy of the European Union

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-IPEU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Immigration policy of the European Union
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W01

K_U01.

K_K01.


Skrócony opis:

The purpose of the lecture is to give students knowledge of the concept, aims and mechanisms of immigration and asylum policy in the European Union. Students will get knowledge about multi aspect of the phenomenon of immigration policy in a contacts of necessity to combine interest of European Community and individual states dealing with the third country nationality. They will get a knowledge about immigration and asylum policy.

Pełny opis:

1. History of Migration

2. Geneva Convention

3. New York Protocol

4. Schengen Agreement

5. Dublin Convention

6. Common European Asylum System – WESA

7. Eurodac

8. Forced returns and manner of removal

9. Refugee Crisis in Europe

Literatura:

Cini M., Borragan N.P.-S., Introduction, [w:] M. Cini, N.P.-S. Borragan, European Union Politics, Oxford University Press, Oxford 2016.

Bohon S.A., Conley M., Immigration and Population, Polity Press, Cambridge 2015.

Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration, European Union Agency for Fundamental Rights, Council of Europe, 2014, http://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders.

Boswell Ch., Geddes A., Migration and Mobility in the European Union, Palgrave Macmillan, Basingstoke UK 2011.

Sassoon J., The Iraqi Refugees. The New Crisis in the Middle East, I.B. Tauris, London, New York 2011.

Migration and Human Rights. The Unites Nations Convention on Migrant Workers’ Rights, eds. P. De Guchteneire, A. Pecoud, R. Cholewinski, Cambridge University Press, UNESCO, New York 2009.

Stalker P., No-nonsense Guide to International Migration, Verso, London 2001.

Faist Th., The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Social Spaces, Clarendon Press, Oxford 2000.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Learning outcomes and competence:

K_W01. Student has a knowledge about history of migration in the world and Europe.

K_W02. Student knows the legal acts of UN and the European Union concerning migration (Geneva Convention, Schengen and Dublin regulations, Eurodac, etc.).

K_W03. Student has knowledge about immigration policy in selected EU countries.

K_W04. Student knows the difference between migrant and refugee.

K_W05. Student has knowledge about the present influx of migrants, countries of origin, their culture and religion.

K_U01. Student is able to explain the increasing negative attitudes of society towards immigrants in Europe.

K_U02. Student can describe the process of social integration through education.

K_U03. Student knows how to link the process of social integration with the labor market.

K_U04. Student knows how to take action to combat discrimination of immigrants in Europe.

K_U05. Student can compare reactions of the Visegrad Countries on the migration crises with other EU countries.

K_K01. Student is aware of the dilemmas cause by forced returns and the manner of removal of illegal immigrants.

K_K02. Student can explain and justify the principle of non-refoulement.

K-K03. Student understands the need to combat stereotypes against immigrants from Muslim countries in the EU.

K_K04. Student see the link between immigrant integration and security of the country.

K_K05. Student is competent to discuss contemporary attitudes of European society to immigrants coming to our continent.

Metody i kryteria oceniania:

In order to pass this course your work will be regularly reviewed during the semester and you need to be given a positive assessment of written test (which take place during the course) and to pass the final examination.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)