Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-MSG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W14, K_U02

Skrócony opis:

Zdobycie przez studenta podstawowej wiedzy z zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczy, tzn.: zarysu historycznego rozwoju wymiany międzynarodowej, przyswojenie sobie podstawowych pojęć z przedmiotu, zrozumienie głównych mechanizmów działających w handlu zagranicznym i na międzynarodowych rynkach finansowych oraz podstawowa wiedza na temat najważniejszych międzynarodowych organizacji gospodarczych. Umiejętność prowadzenia dyskusji na powyższe tematy.

Pełny opis:

Główne działy: rozwój teorii h.z.-polityka handlowa-miedzynarodowe stos. finansowe

Zarys programu nauczania:

1. Pojęcie, uczestnicy i funkcje MSG

2. Tradycyjne teorie wymiany gospodarczej

3. Współczesne teorie handlu międzynarodowego

4. Wzrost gospodarczy a handel międzynarodowy

5. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji

6. Zasady polityki handlowej

7. Teoretyczne aspekty polityki handlowej

8. Regionalne porozumienia handlowe i inne formy międzynarodowej integracji gospodarczej

9. Rynek walutowy i kurs walutowy

10. Makroekonomiczne związki gospodarki krajowej z gospodarką światową

11. Polityka ekonomiczna a przywracanie równowagi zewnętrznej

12. Międzynarodowy system finansowy

13. Międzynarodowy rynek finansowy

14. Międzynarodowy rynek usług

15. MSG a kraje rozwijające się

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. BOŻYK P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2008.

2. BUDNIKOWSKI A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.

3. BUDNIKOWSKI A., Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa 2017.

4. KRUGMAN P., OBSTFELD M., Ekonomia międzynarodowa. Teoria i praktyka, T. 1 i 2, PWN, Warszawa 2007.

5. OKTABA R., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, UKSW, Warszawa 2013.

6. ŚWIERKOCKI J., Zarys ekonomii międzynarodowej, PWE, Warszawa 2011.

7. ŚWIERKOCKI J., Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, PWE, Warszawa, 2004.

Teksty do przygotowania na konwersatorium:

1. J.K. GALBRAITH, Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWE, Warszawa 1991, s. 43-68.

2. A. SMITH, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów (lub: Bogactwo narodów), t. 2, PWN, Warszawa 2007, s. 30-62.

3. D. RICARDO, Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957, s. 141-167.

4. K. NOWICKI, Szkoła szwedzka w ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1984, s. 96-115.

5. K. MARKS, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. t.3, księga 3, część 1, Książka i Wiedza, Warszawa 1957, s. 254-258.

6. J.M. KEYNES, Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 2003, s. 302-339.

7. M. FRIEDMAN, R.D. FRIEDMAN, Wolny wybór, PANTA, Sosnowiec 1994, s. 35-65.

8. A. WRÓBEl, Proces liberalizacji handlu usługami w Unii Europejskiej, „Stosunki Międzynarodowe”, nr 1-2 (t.35)/2007, s. 81-99.

Literatura pomocnicza:

1. Begg D., Fisher S., Dornbush R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2007.

2. Begg D., Fisher S., Dornbush R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007.

3. Kaliński J., Historia gospodarcza XIX i XXw., PWE, Warszawa 2008.

4. Sołdaczuk J., Misala J., Historia handlu międzynarodowego, PWE, Warszawa 2001.

5. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2007.

6. Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 2006.

7. Zabielski K., Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zdobycie przez studenta podstawowej wiedzy z zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczy, tzn.: zarysu historycznego rozwoju wymiany międzynarodowej, przyswojenie sobie podstawowych pojęć z przedmiotu, zrozumienie głównych mechanizmów działających w handlu zagranicznym i na międzynarodowych rynkach finansowych oraz podstawowa wiedza na temat najważniejszych międzynarodowych organizacji gospodarczych.

Umiejętność prowadzenia dyskusji na powyższe tematy.

PUNKTY ECTS: 3

Aktywność studenta: Nakład pracy w godz.:

udział w konwersatorium - 30

konsultacje - 5

przygotowanie na zajęcia - 30

przygotowanie do egzaminu - 25

SUMA GODZIN - 90

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach obowiązkowa; przygotowanie na zajęcia; test końcowy na ocenę

Możliwość uzupełnienia zajęć w formie e-learningowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Wysocki
Prowadzący grup: Artur Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.