Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia instytucji państwowych w XIX i XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-POZ-BW-HIPwXIXiXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia instytucji państwowych w XIX i XX wieku
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW2_W04, BW2_W05, BW2_W07, BW2_U03, BW2_U06, BW2_K03

Skrócony opis:

Przedmiot pt. Historia instytucji państwowych XIX i XX wieku ma na celu zapoznanie studentów z najważniejszymi problemami rozwoju historycznego systemów państwowych i politycznych w Europie w epoce nowoczesnej (i szerzej w świecie zachodnim) oraz przygotować studentów do analizy polityki europejskiej z perspektywy historycznej analizy instytucjonalnej.

Pełny opis:

Przedmiot pt. Historia instytucji państwowych XIX i XX wieku ma na celu zapoznanie studentów z najważniejszymi problemami rozwoju historycznego systemów państwowych i politycznych w Europie w epoce nowoczesnej (i szerzej w świecie zachodnim) oraz przygotować studentów do analizy polityki europejskiej z perspektywy historycznej analizy instytucjonalnej.

Ponadto, jeżeli wyposażenie sali wykładowej będzie to umożliwiać, zajęcia oparte o lekturę tekstów zostaną uzupełnione zajęciami opartymi o materiały audiowizualne (filmy fabularne i dokumentalne).

Szacunkowa, całkowita liczba godzin, które student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się:

• Udział w zajęciach: 24 godz.

• Przygotowanie do zajęć: 16 godz.

• Przygotowanie do zaliczenia końcowego: 10 godz.

Razem: 50 godz.

Literatura:

J. Baszkiewicz, Powszechna historia ustrojów państwowych, różne wyd.

J. Baszkiewicz, Władza, Wrocław 1999.

M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, różne wyd.

J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, różne wyd.

M. Kallas, Historia ustroju Polski X-XX w., różne wyd.

A. Ajnenkiel, Polskie konstytucje, Warszawa 2001.

Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, red. Marian Józef Ptak, Marek Kinstler, wyd. III, Wrocław 1999 (lub wydanie późniejsze).

Historia ustroju i prawa w Polsce 1918-1989. Wybór źródeł, red. Stanisław Rogowski, Warszawa 2006.

Historia administracji w Polsce 1764-1989. Wybór źródeł, red. A. Bereza i inni, Warszawa 2006.

K. Jajecznik, Konstytucja RP z 1997 roku na tle polskiego dziedzictwa konstytucyjnego XX wieku, „Społeczeństwo i Polityka” 2007, nr 1(10), https://www.academia.edu/37972709/Konstytucja_RP_z_1997_roku_na_tle_polskiego_dziedzictwa_konstytucyjnego_XX_wieku_The_Constitution_of_1997_on_a_Background_of_Polish_Constitutional_Heritage_in_20th_Century_

Efekty kształcenia i opis ECTS:

BW2_W04, BW2_W05, BW2_W07, BW2_U03, BW2_U06, BW2_K03

Metody i kryteria oceniania:

Składowe zaliczenia przedmiotu:

• Ocena ciągła oparta o aktywny udział studenta w zajęciach: 0-30 pkt.

• Zaliczenie końcowe w formie pisemnej: 0-70 pkt.

Łącznie: 100 pkt.

Skala ocen końcowych (w pkt):

90-100 – bardzo dobry

80-89 – dobry plus

70-79 – dobry

61-69 – dostateczny plus

50-60 – dostateczny

0-49 – niedostateczny

Pisemne zaliczenie końcowe będzie oparte o pytania otwarte o charakterze porównawczym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład 3, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Jajecznik
Prowadzący grup: Konrad Jajecznik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład 3 - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.