Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-POZ-BW-ZBP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW2_W01, BW2_W03, BW2_W07, BW2_W09, BW2_W10

BW2_U04, BW2_U05, BW_U06

BW2_K03


Skrócony opis:

Celem jest przedstawienie studentom nowoczesnego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem, czerpiąc z podstawowych doświadczeń nauki o organizacji i zarządzaniu oraz prezentując systemowe ujęcie zagadnień bezpieczeństwa w naszym kraju oraz w odniesieniu do międzynarodowej współpracy policyjnej i problemów wpływających na środowisko bezpieczeństwa, w tym lokalne społeczności.

Pełny opis:

Przedmiot będzie realizowany odnosząc się do niżej wymienionych obszarów zagadnieniowych:

1. Zagadnienia definicyjne

2. Otoczenie prawne

3. Administracja publiczna

4. Służby porządku publicznego

5. Służby specjalne

6. Centralny, wojewódzki i lokalny poziom zarządzania bezpieczeństwem

7. Stan zagrożeń w RP

8. Społeczne poczucie bezpieczeństwa i lokalny wymiar bezpieczeństwa.

9. Taktyka zwalczania przestępczości

10. Terroryzm oraz zagrożenia hybrydowe

11. Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu zagrożeń

12. Optymalizacja relacji zarządczych

Literatura:

1.M. Lisiecki (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem - wyzwania XXI wieku, WSZiP, Warszawa 2008.

2. A. Dawidczyk, J. Gryz, S. Koziej, Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem, WSHE, Łódź 2008.

3. A. Letkiewicz, A. Misiuk, Państwo. Administracja. Policja, WSPol, Szczytno 2012.

3. A. Szymaniak, Samorząd a Policja, UAM, Poznań 2007.

Dodatkowa:

1. B. Hołyst, Wiktymologia, LN, Warszawa 2006

2. B. Hołyst, Kryminologia, WK, Warszawa 2016

2. S. Wojciechowski, A.Potyrała, Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania, Difin, Warszawa 2014.

2. R.Batkowski, A. Zbaraszewska, 25 lat ustawy o Policji - doświadczenia Wielkopolski, WSPiA, Poznań 2016

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student będzie potrafił definiować zagadnienia zw. z zarządzaniem bezpieczeństwem, będzie posiadał wiedzę dot. zagrożeń w naszym kraju oraz szczegółowo zapozna się z kompetencjami, zdolnościami i praktyką działania służb porządku publicznego, wybranymi kwestiami służb specjalnych, sił zbrojnych oraz administracji publicznej, w ujęciu zarządczym. Studenci nabędą umiejętności oceny właściwości służb publicznych w odniesieniu do poważnych zagrożeń, w szczególności terroryzmu. Będą potrafili uzyskiwać informacje statystyczne dotyczące przestępczości, obecnego stanu zagrożeń i je interpretować oraz proponować podstawowe sposoby działania dotyczące przeciwdziałania im, właściwe dla krajowego systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego mają być osobami dojrzałymi do podjęcia działalności zawodowej i publicznej zarówno pod względem profesjonalnym, jak i wzorowej postawy moralnej, które zachowując i doceniając własną tożsamość, byłyby otwarte na świat i zmiany w nim zachodzące

Przedmiot ZBP i przewidywane efekty kształcenia korespondują wprost z ogólnymi celami kształcenia studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne pozwalających na uzyskanie specjalistycznej wiedzy ukierunkowanej na problematykę bezpieczeństwa w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej. Wiedza z zakresu różnych dyscyplin (politologia, prawo, socjologia, historia) zapewni wszechstronne przygotowanie do działania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Absolwent otrzymuje praktyczne przygotowanie w zakresie sporządzania analiz, prognoz oraz przeprowadzania symulacji zdarzeń. Uczy się identyfikować zagrożenia oraz dobierać, wdrażać i koordynować odpowiednie dla określonych sytuacji kryzysowych strategie działania.

Możliwości zatrudnienia

: administracja publiczna (szczególnie struktury

odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa), a także organizacje gospodarcze

Punkty ECTS: 6 pkt

Uczestnictwo w zajęciach - 24 godz.

Samodzielna lektura tekstów przygotowujących do zajęć - 61 godz.

Przygotowanie do zaliczenia - 65 godz.

Łącznie [150 godz. / 30 (25) = 6 pkt)

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie wykładu składają się następujące elementy:

1. obecność podczas zajęć;

2. realizacja zadań zleconych przez prowadzącego;

4. ustne kolokwium z materiału omówionego podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Batkowski
Prowadzący grup: Rafał Batkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.