Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-OWI Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:


SO1_W08, SO1_W11,


Umiejętności:


SO1_U05, SO1_U06,


Kompetencje społeczne:


SO1_K04, SO1_K06.

Skrócony opis:

Ochrona własności intelektualnej (OWI) jest przedmiotem umożliwiającym studentowi zapoznanie się z podstawowymi regulacjami dotyczącymi ochrony praw autorskich a także praw własności. W kontekście społeczeństwa wiedzy jest to bardzo ważna dla poszukującego wiedzy dziedzina. Treści prezentowane podczas realizacji przedmiotu OWI stanowią objaśnienie przedmiotu ochrony praw autorskich, ich genezy a także praktycznego zastosowania. Studenci zapoznają się również z przyjętą terminologią prawniczą obowiązującą w danej dziedzinie.

Pełny opis:

Propedeutyka wiedzy o prawie

Istota i funkcje prawa własności intelektualnej (WI)

Historia WI

Zakres (przedmiot) prawa WI

Zarządzanie WI

Ochrona WI w prawie krajowym

Ochrona WI w prawie międzynarodowym

Prawa WI

- autorskie i pokrewne,

- znaków towarowych,

- oznaczeń geograficznych

- wynalazcze i patentowe,

- wzorów przemysłowych i użytkowych,

- ochrona baz danych

- do odmiany roślin

Internet a prawa WI

Literatura:

* Kotarba W. (2012), Ochrona własności intelektualnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

* Kurzępa B., Kurzępa E. (2010), Ochrona własności intelektualnej. Zarys problematyki, wyd. Dom Organizatora, Toruń.

* Merski J., Szmigrodzki J. (2007), Ochrona własności intelektualnej. Podstawowe akty prawa krajowego i międzynarodowego, wyd. WSE Almamer, Warszawa.

* Michniewicz G. (2012), Ochrona własności intelektualnej, wyd. C.H. Beck, Warszawa.

* Przybyliński B. (2012), Ochrona własności intelektualnej, wyd. UT-P, Bydgoszcz.

* Stec P. (red.) (2011), Ochrona własności intelektualnej. Zarys wykładu, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.

* Dereń A.M. (2011), Ochrona własności intelektualnej w obrocie gospodarczym, Oficyna Wydawnicza PWSZ, Nysa.

* Grosicki L. (2012), Ochrona własności intelektualnej. Własność przemysłowa, wyd. Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, Pułtusk.

* Jankowska M. (2011), Autor i prawo do autorstwa, wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

* Podrecki P. (2010), Środki ochrony praw własności intelektualnej, wyd. LexisNexis, Warszawa.

* Wróblewska H. (red.) (2007), Ochrona własności intelektualnej. Aspekty praktyczne. Materiały dla przedsiębiorców, studentów i pedagogów, wyd. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź.

* Załucki M. (red.) (2010), Prawo własności intelektualnej. Repetytorium, wyd. Difin, Warszawa.

* Załucki M. (red.) (2011), Ochrona własności intelektualnej w Polsce, wyd. Difin, Warszawa.

=> Lektura do samodzielnego opracowania: dr Natalia Kohtamäki (WPiA UKSW) "Praktyczny Przewodnik Antyplagiatowy"

Link do strony WNHiS:

http://www.wnhis.uksw.edu.pl/sites/default/files/Praktyczny%20przewodnik%20antyplagiatowy%20NKohtamaki.pdf

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

SO1_W08 ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania,

SO1_W11 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu

ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,

Umiejętności:

SO1_U05 prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz

wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu socjologii,

SO1_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów

pojawiających się w pracy zawodowej,

Kompetencje społeczne:

SO1_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z

wykonywaniem zawodu socjologa,

SO1_K06 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.

ECTS: 1 ECTS = 15 godzin pracy studenta

udział w ćwiczeniach - 8

konsultacje - 2

lektura i analiza tekstów - 1

przygotowanie do kolokwium zaliczającego - 4

SUMA GODZIN 30 [15:15=1]

LICZBA ECTS = 1

Metody i kryteria oceniania:

*Obecność na zajęciach (dopuszcza się max 1 nieobecność);

*Aktywne uczestnictwo w prowadzonych zajęciach;

*Czytanie literatury rozszerzającej wiadomości z danej tematyki;

*Końcowe kolokwium zaliczeniowe.

Do zdobycia w końcowym kolokwium zaliczeniowym jest max. 20 pkt.

Bdb 18 - 20

Db+ 17 – 17,5

Db 15 – 16,5

Dst+ 14 – 14,5

Dst 12 – 13,5

Ndst < 12

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Choczyński
Prowadzący grup: Marcin Choczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza w prawoznawstwie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.