Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informatyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-1-TI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informatyczne
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W01, PS1_W06; PS1_U11; PS1_K01, PS1_KO6

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Student posiada wiedzę o zasadach i sposobach pracy w środowisku operacyjnym MS Office Word, MS Office Excel oraz MS Office PowerPoint.

Zna podstawowe narzędzia służące do edycji funkcji w w/w programach operacyjnych.

Posiada wiedzę o wykorzystaniu w pracy zawodowej narzędzi występujących w omawianej na zajęciach problematyce informatycznej.

Zna zastosowanie omawianych programów informatycznych we współczesnych analizach socjologicznych. Zna obecne wykorzystanie funkcji tych programów do analizy danych, edycji tekstu naukowego jak też prezentacji wyników swojej pracy.

Umiejętności:

Potrafi prawidłowo posługiwać się wszystkimi narzędziami występującymi w w/w programach informatycznych w celu edycji/analizy/prezentacji danych zastanych/własnych.

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania poszczególnych operacji logicznych dokonywanych w środowisku informatycznym MS Office.

Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną w analizie danych statystycznych.

Posiada umiejętność przygotowania profesjonalnych prezentacji multimedialnych w języku polskim.

Kompetencje społeczne:

Student ma świadomość konieczności uwzględnienia współczesnych wymagań w dziedzinie informatyki, jakimi powinien posługiwać się absolwent studiów wyższych.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie poprzez realizację grupowej prezentacji.

Aktywność studenta: udział w ćwiczeniach (30 godz.), przygotowanie do zajęć (10 godz.), przygotowanie do kolokwium (10 godz.)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Olszewski
Prowadzący grup: Bartosz Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.