Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opieka paliatywna i hospicyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-OPiH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opieka paliatywna i hospicyjna
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W13, PS1_U10, PS1_U11; PS1_K07

Pełny opis:

Wiedza:

- zna typowe struktury i instytucje społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które składają się na opiekę paliatywna i hospicyjna,

- wie jak w perspektywie historycznej ukształtował się współczesny ruch hospicyjny,

- zna i rozumie koncepcje wielosektorowości pomocy społecznej.

Umiejętności:

- umie wskazać założenia ruchu hospicyjnego i opieki paliatywnej oraz ocenić ich

efektywność,

- potrafi opracowywać strategie działań w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej,

- dostrzega i analizuje dylematy etyczne w opiece paliatywnej i hospicyjnej.

Kompetencje:

- dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności,

- kooperuje oraz efektywnie współpracuje z innymi specjalistami celem skutecznego udzielania

pomocy,

- prawidłowo organizuje działanie i stosuje zasady etyki zawodowej pracownika socjalnego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

- zna typowe struktury i instytucje społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które składają się na opiekę paliatywną i hospicyjną,

- wie jak w perspektywie historycznej ukształtował się współczesny ruch hospicyjny,

- zna i rozumie koncepcję wielosektorowości pomocy społecznej.

Umiejętności:

- umie wskazać założenia ruchu hospicyjnego i opieki paliatywnej oraz ocenić ich efektywność,

- potrafi opracowywać strategie działań w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej,

- dostrzega i analizuje dylematy etyczne w opiece paliatywnej i hospicyjnej.

Kompetencje:

- dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności,

- kooperuje oraz efektywnie współpracuje z innymi specjalistami celem skutecznego udzielania pomocy,

- prawidłowo organizuje działanie i stosuje zasady etyki zawodowej pracownika socjalnego.

Opis ECTS:

udział w zajęciach - 30 godz.(w tym w tym 14 godz. za pomocą platformy e-learning)

lektura zadanych tekstów - 20 godz.

konsultacje - 5 godz.

przygotowanie projektu - referatu - 21 godz.

praca na odległość z prowadzącym (e-learning) -14 godz.

Suma godz. - 90

Liczba ECTS - 90 godz./30 godz. = 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Łodzińska
Prowadzący grup: Jolanta Łodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student powinien posiadać podstawowy zakres wiedzy na temat medycyny, szczególnie chorób przewlekłych i nowotworowych, organizacji pomocy społecznej w stanach terminalnych.

Pełny opis:

Wsparcie socjalne to integralna część postępowania medycznego w opiece hospicyjnej i w leczeniu chorych z niepewnym rokowaniem. To podstawa i warunek pełnego leczenia i dobrej opieki nad pacjentem, którego choroba zastaje często w najmniej oczekiwanym okresie jego życia, kiedy jego sprawy osobiste i prawne nie są uregulowane.

Literatura:

Bartko A., Pawlikowski J., Ewolucja opieki paliatywno-hospicyjnej: od terminalnie do prenatalnie chorych, "Archiwum Historii i filozofii medycyny" 2016, nr 79.

Kacperczyk A., Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.

Kucharska E. , Rola pracownika socjalnego w pomocy pacjentom hospicyjnym i ich rodzinom, "Studia Socialia Cracoviensia 7 (2015) nr 2 (13).

Walden – Gałuszko K.: Podstawy opieki paliatywnej, PZWL, Warszawa 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.