Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procesy migracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-PM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procesy migracyjne
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

PS1_W12; PS1_W13; PS1_W14;

Umiejętności:

PS1_U01; PS1_U06; PS1_U18;

Kompetencje:

PS1_K08; PS1_K09

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z najważniejszymi aspektami związanymi ze zjawiskiem migracji. Z uwagi na intensyfikację procesów migracji w XX w. oraz wielowymiarowy charakter tych procesów, w ramach kursu omówione zostają podstawowe pojęcia i teorie porządkujące wiedzę w zakresie fenomenu migracji, jak również trendy we współczesnych migracjach w Europie i na świecie, uwarunkowania i mechanizmy mobilności oraz rys historyczny migracji. W zakres merytoryczny przedmiotu wchodzą również zagadnienia związane z konsekwencjami procesów migracyjnych o charakterze gospodarczym, politycznym, ale przede wszystkim społecznym.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. Student identyfikuje i opisuje podstawowe zagadnienia teoretyczne związane z procesami migracji (problemy definicyjne, typologie, trendy, teorie, problemy pomiaru).

2. Student ma wiedzę o złożoności i wieloaspektowości procesów migracji w płaszczyźnie społecznej, politycznej, gospodarczej, kulturowej.

3. Zna i rozumie mechanizmy kształtujące procesy migracji.

Umiejętności:

4. Student diagnozuje i analizuje przyczyny, uwarunkowania i przebieg procesów, mechanizmów i zjawisk związanych z migracjami.

5. Student rozpoznaje i analizuje konsekwencje migracji.

5. Student charakteryzuje wybrane problemy społeczne związane z procesami migracji (wykluczenie społeczne, dyskryminacja, asymilacja).

Kompetencje:

6. Student podejmuje się samodzielnej analizy wybranego zagadnienia, jest otwarty na doskonalenie umiejętności, postępując przy tym profesjonalnie.

7. Prezentuje postawę tolerancji i szacunku dla mniejszości rasowych, narodowych, etnicznych i społecznych.

Opis ECTS:

- udział w zajęciach 30h

- indywidualna lektura tekstów - przygotowanie do zajęć 25 h

- konsultacje indywidualne 5h

- przygotowanie pracy pisemnej 25 h

Razem: 85h= 3 pkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Drzewek, Magdalena Markocka
Prowadzący grup: Magdalena Markocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.