Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia wsi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-SocWsi Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia wsi
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:


Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W02, K_W05

K_U02, K_U03

K_K06, K_K01

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu:

zaznajomienie studentów z tematyką i specyfiką obszaru badawczego socjologii wsi

Wymagania wstępne:brak

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Wprowadzenie: specyfika nauki i zakres zainteresowań socjologii wsi.

Socjologia wsi a socjologia obszarów wiejskich

Tradycyjna organizacja społeczna wsi polskiej.

Koncepcja kontinuum wieś – miasto

Modernizacja wsi polskiej w okresie 20-lecia międzywojennego.

Ruch ludowy, ideologia agrarystyczna.

Kultura narodowa a tradycyjna kultura chłopska w Polsce.

Inspiracje historyczne i współczesne.

Etos pracy w rolnictwie wczoraj i dziś. Społeczne oblicze PGR-ów.

Przykładowe zagadnienia socjologii obszarów wiejskich.

Preferencje kulturalne mieszkańców wsi.

Wieś jako środowisko obywatelskie - zagadnienia relacji wobec władzy.

Nowe osadnictwo na wsi polskiej.

Aktywizacja społeczna współczesnej wsi polskiej

Literatura:

-Thomas W.I., Znaniecki. F., 1976, Chłop polski w Europie i Ameryce, LSW, Warszawa

-Franciszek Bujak, 1903, Żmiąca. Wieś powiatu limanowskiego.

-Zbigniew Tadeusz Wierzbicki, 1963, Żmiąca w pół wieku, później, Ossolineum

-Turowski J., 1992, Socjologia wsi i rolnictwa. Metody i wyniki badań, Norbertinum, Lublin

-Burszta J.:

1978, Kultura chłopska a ruch ludowy 1895 – 1949, [w:] Ruch ludowy w najnowszych dziejach Polski, LSW, Warszawa.

1985, Chłopskie źródła kultury, LSW, Warszawa.

-Fedyszak-Radziejowska B., 1992, Etos pracy rolnika. Modele społeczne a rzeczywistość, IRWiR PAN, Warszawa

-Bukraba-Rylska I. :

-2004, Polska wieś w społecznej świadomości: wiedza i opinia o kulturze

ludowej, rolnikach i rolnictwie, IRWiR PAN, Warszawa.

-2005, Na temat wsi i socjologii wsi. Pomiędzy dyskursem wiejsko-plebejskim a miejsko-inteligenckim, IRWiR PAN, Warszawa

Gorlach. K.2004. Socjologia obszarów wiejskich, problemy i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

red. Kaleta A., Vonderach G., 2006, Nowa socjologia wsi w Niemczech, Toruń

red. Wierzbicki Zb., Socjologia wsi we Francji, Toruń

B. Lewenstein,1999, Wspólnota społeczna a uczestnictwo , lokalne, Warszawa

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. Identyfikuje główne perspektywy badawcze (koncepcje, metody, narzędzia) i podstawowe pojęcia z zakresu socjologii wsi.

2. Charakteryzuje funkcjonowanie i przeobrażenia rodzin i gospodarstw rolnych oraz społeczności wiejskich.

Umiejętności:

1. Posługuje się podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu socjologii wsi dla oglądu i eksplikacji zjawisk i procesów społecznych zachodzących na obszarach wiejskich.

2. Analizuje poprawnie przyczyny i przebieg konkretnych zjawisk i procesów społecznych związanych z przeobrażeniami rodzin i gospodarstw rolnych oraz społeczności wiejskich.

Kompetencje społeczne:

1. Jest zdolny do stosowania wiedzy i umiejętności socjologicznych z zakresu socjologii wsi w swej karierze zawodowej, zwłaszcza podczas studiów socjologicznych, i w życiu osobistym.

2. Dyskutuje na temat głównych problemów wsi i rolnictwa w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności socjologiczne z zakresu socjologii wsi.

Opis ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach - 30 g.

Konsultacje - 10 g.

Przygotowanie do zaliczenia na ocenę - 20 g.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wołk
Prowadzący grup: Agnieszka Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.