Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-GP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia polityczna
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad7ea45ea7653485a95d6544b74d244cc%40thread.tacv2/conversations?groupId=f7f4ac79-988f-48ca-9679-97fcf41fd5c2&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przybliżenie podstawowej wiedzy z zakresu geopolityki i geografii politycznej, związanej z potencjałem oraz bezpieczeństwem współczesnego państwa.

Pełny opis:

Wykład składa się dwu zasadniczych części.

W pierwszej części wykład koncentruje się na prezentacji wybranych klasycznych koncepcji geopolitycznych i geostrategicznych współczesnego świata, od końca XIX. do XXI. wieku, ze szczególnym uwzględnieniem tych formułowanych po roku 1989.

Omawiane są koncepcje geopolityczne i geostrategiczne których autorami byli (są): F. Ratzel, R. Kjellen, A. Mahan. H. Mackinder, A. Seversky, F. Fukuyama, Z. Brzeziński, S. Huntington, H. Kissinger, N. Ferguson, R. Kagan.

Omawiane są także wybrane doktryny geopolityczne i geostrategiczne USA i Rosji (oraz ZSRR) w XX i XXI w. W tej części wykład podejmuje także pytanie o potencjał geopolityczny współczesnych mocarstw: USA, Chin, Rosji i Unii Europejskiej.

W części drugiej, wykład podejmuje problemy związane z geograficznymi, geomorfologicznymi i geospołecznymi uwarunkowaniami potencjału współczesnych państw. Podejmując kwestię wielkości i kształtu terytorium państw, wielkości stolicy i kształtu granic, dostępu do surowców energetycznych wykład uczyć ma samodzielnej analizy potencjału geopolitycznego współczesnego państwa.

Literatura:

S. Otok, Geopolityka, PWN, 2007.

J. Bartosiak, Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju, Zona Zero, Warszawa, 2018.

H. Kissinger, Porządek światowy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017.

N. Ferguson, Cywilizacja. Zachód i reszta, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2013.

S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Muza, Warszawa 1997.

L. Moczulski, Geopolityka, potęga w czasie i przestrzeni, Zona Zero, Warszawa 2019.

Sun Tzu, Sun Pin, Sztuka wojny, Helion Gliwice, 2013.

Tukidydes, Wojna peloponeska, Czytelnik, Warszawa, 1988.

S. Sowiński, Przyszłość państwa narodowego, w: Przegląd Zachodni, 3 (316) 2005.

Rocznik statystyczny.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zasadnicze efekty kształcenia których osiągnięcie zakłada wykład to:

1. Nabycie przez słuchaczy podstawowej wiedzy z zakresu klasycznych wybranych koncepcji geopolitycznych (od XIX do XXI) wieku, która pozwala analizować panoramę geopolityczną współczesnego świata.

2. Nabycie podstawowej wiedzy na temat wybranych geomorfologicznych atrybutów współczesnego państwa takich jak wielkość i kształt jego terytorium czy dostęp do surowców energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań współczesnej Polski.

Metody i kryteria oceniania:

Główną metodą stosowaną na zajęciach jest klasyczny wykład akademicki.

Ocena z wykładu jest tożsama z oceną z pisemnego zaliczenia na ocenę.

Zaliczenie obejmuje wiedzę z wykładu oraz wiedzę przygotowaną samodzielnie. Egzamin ma formę pisemną otwartą (samodzielna odpowiedź na pytania).

Warunkiem otrzymania oceny dostatecznej jest zdobycie połowy punktów możliwych do zdobycia.

Warunkiem otrzymania oceny dobrej jest zdobycie 70% punktów możliwych do zdobycia (jeden punkt za każdą kompletną odpowiedź).

Warunkiem otrzymania oceny bardzo dobrej jest zdobycie 90% punktów możliwych do zdobycia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Sowiński
Prowadzący grup: Sławomir Sowiński
Strona przedmiotu: http://tacv2/conversations?groupId=f7f4ac79-988f-48ca-9679-97fcf41fd5c2&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zasadniczym celem wykładu jest zaprezentowanie podstawowej wiedzy z geopolityki oraz geografii politycznej na temat:

- geopolitycznej panoramy współczesnego świata;

- geograficznych i geomorfologicznych uwarunkowań potencjału politycznego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.

Pełny opis:

W roku akademickim 2020/2021, w związku z sytuacją pandemiczną, do odwołania, wykład prowadzony jest zdalnie za pośrednictwem programu MS TEMAS oraz uczelnianej platformy Moodle.

W pierwszej części, wykład koncentruje się na prezentacji wybranych, klasycznych doktryn i koncepcji geopolitycznych i geostrategicznych współczesnego świata, od końca XIX. do XXI. wieku, ze szczególnym uwzględnieniem tych formułowanych po roku 1989.

Omawiane są koncepcje geopolityczne i geostrategiczne których autorami byli (są): F. Ratzel, R. Kjellen, A. Mahan. H. Mackinder, A. Seversky, F. Fukuyama, Z. Brzeziński, S. Huntington, H. Kissinger, N. Ferguson, R. Kagan.

W mniejszym zakresie przywoływane są także wybrane doktryny geopolityczne i geostrategiczne USA i Rosji (oraz ZSRR) w XX i XXI w.

W części drugiej, wykład podjąć ma problemy związane z geograficznymi, geomorfologicznymi i geospołecznymi uwarunkowaniami potencjału współczesnych państw.

Planuje się podjęcie kwestii takich jak: wielkość i kształt terytorium państw, wielkość stolicy i kształt granic, dostęp do surowców energetycznych, znaczenie narodowego kształtu współczesnego państwa.

Literatura:

S. Otok, Geopolityka, PWN, 2007.

J. Bartosiak, Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju, Zona Zero, Warszawa, 2018.

H. Kissinger, Porządek światowy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017.

N. Ferguson, Cywilizacja. Zachód i reszta, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2013.

S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Muza, Warszawa 1997.

L. Moczulski, Geopolityka, potęga w czasie i przestrzeni, Zona Zero, Warszawa 2019.

Sun Tzu, Sun Pin, Sztuka wojny, Helion Gliwice, 2013.

Tukidydes, Wojna peloponeska, Czytelnik, Warszawa, 1988.

S. Sowiński, Przyszłość państwa narodowego, w: Przegląd Zachodni, 3 (316) 2005.

Rocznik statystyczny.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z geografii, historii i WOS

przewidziana w programie szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Sowiński
Prowadzący grup: Sławomir Sowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.