Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-MPH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z treścią norm międzynarodowego prawa humanitarnego oraz z ich praktycznym zastosowaniem w czasie (nie)międzynarodowych konfliktów zbrojnych

Pełny opis:

W ramach zajęć zostaną zaprezentowane najważniejsze zagadnienia związane z międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych, m.in.:

- źródła międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych,

- status kombatanta i traktowanie jeńców wojennych,

- ochrona rannych, chorych i rozbitków,

- ochrona osób cywilnych,

- Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca,

- środki i metody prowadzenia działań zbrojnych,,

- obiekty wojskowe/cywilne, klauzula konieczności wojskowej,

- specyfika wojny powietrznej i morskiej,

- ochrona dóbr kultury w konfliktach zbrojnych,

- odpowiedzialność karna jednostek i państw za naruszenie zobowiązań międzynarodowych,

- zbrodnie wojenne.

Literatura:

Falkowski Z., Marcinko M., Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, Warszawa 2014.

Flemming M., Jeńcy wojenni. Studium prawno-historyczne, Warszawa 2000.

Flemming M., Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów, Warszawa 2003.

Gąska M., Ciupiński A., Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wybrane problemy, AON, Warszawa 2001.

Grzebyk P., Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego, Scholar, Warszawa 2018.

Marcinko M., Między humanitaryzmem a koniecznością wojskową – znaczenie zasady proporcjonalności w planowaniu i prowadzeniu operacji militarnych, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego” 2015, nr 6.

Pietras-Eichberger M., Ochrona dóbr kulturalnych podczas niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych [w:] Mikos-Skuza E., Sałaciński K. (red.), Ochrona dziedzictwa kultury w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego i krajowego. 60 lat konwencji haskiej i 15 lat jej protokołu dodatkowego, Warszawa 2015.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności)

2. Aktywny udział w dyskusji podczas zajęć

3. Systematyczne oddawanie prac indywidualnych zadawanych przez prowadzącą podczas zajęć

4. Zaliczenie kolokwium końcowego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Laszuk
Prowadzący grup: Patrycja Laszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Laszuk
Prowadzący grup: Patrycja Laszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.