Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Najnowsza historia polityczna Polski - ćw.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-NHPcw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Najnowsza historia polityczna Polski - ćw.
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P1_W02

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z procesami politycznymi wpływającymi na historię Polski od okresu po II Wojnie Światowej po początki III RP

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające

a. Przedstawienie studentom celu zajęć oraz zasad zaliczenia przedmiotu;

b. Omówienie programu zajęć i ewentualne rozwianie wątpliwości;

2. Polski październik 1956 i jego implikacje międzynarodowe;

a. Przemiany po śmierci Józefa Stalina, referat „O kulcie jednostki” Nikity Chruszczowa;

b. Poznański czerwiec 1956 – przyczyny i konsekwencje;

a. „Wypadki, bunt czy powstanie” ?

c. Jesień 1956 w Polsce – dojście do władzy Władysława Gomułki;

d. Implikacje międzynarodowe:

a. Powstanie w NRD 1953;

b. Powstanie na Węgrzech – 1956;

c. Konflikt sueski 1956

Literatura:

J. Karwat, J. Tischler, Poznań. Budapeszt. 1956, Poznań 2006, s. 10-51, 60-65, 81-86, 92-98, 100-104, 130-143, 210-211.

W.Roszkowski, Historia Polski 1914-2005 (i n.), Warszawa 2005 (i n.), s. 236-250.

3. Na drodze ku wolności – Okrągły Stół i wybory kontraktowe w 1989 roku

a. Schyłek komunizmu;

b. Społeczeństwo i kultura lat 80. (sytuacja społeczna, strajki);

c. Okrągły Stół – aktorzy, ustalenia;

d. 4 czerwca 1989.

Literatura:

A.Dudek, Historia polityczna Polski, 1989-2015, Kraków 2016, s. 15-46.

W.Roszkowski, Historia Polski 1914-2005 (i n.), Warszawa 2005 (i n.), s. 398-406.

4. Początki demokratyzacji 1989-1990

a. Rząd Tadeusza Mazowieckiego;

b. kierunki polityki zagranicznej;

c. reforma Balcerowicza;

d. zmiany ustrojowe;

e. scena polityczna

Literatura:

A.Dudek, Historia polityczna Polski, 1989-2015, Kraków 2016, s. 47-100.

5. Koniec wspólnoty „Solidarności”

a. pierwszy prezydent wolnej Polski – 1990;

b. kryzys obozu solidarnościowego;

c. komitety obywatelskie, kampania prezydencka;

d. dwie tury

Literatura:

A.Dudek, Historia polityczna Polski, 1989-2015, Kraków 2016, s. 101-140.

W.Roszkowski, Historia Polski 1914-2005 (i n.), Warszawa 2005 (i n.), s. 415-418.

6. Trudna pierwsza kadencja 1991-1992

a. kryzysy polityczne;

b. sytuacja ekonomiczna (recesja);

c. kształtowanie priorytetów polityki zagranicznej;

d. Kościół w nowej rzeczywistości;

e. Zmiany w systemie partyjnym;

f. premier Olszewski;

g. konflikty małego u dużego pałacu;

h. problem lustracji.

Literatura:

A.Dudek, Historia polityczna Polski, 1989-2015, Kraków 2016, s. 141-224.

7. Od post-"Solidarności" do postkomunizmu – zmiana władzy 1993.

a. Schyłek rządów prawicy:

i. Mała Konstytucja;

ii. Ustawa antyaborcyjna;

iii. Polityka zagraniczna

iv. Rozłamy, konflikty, afery;

b. Rządy SLD-PSL:

i. Sześciopartyjny Sejm;

ii. Współrządzenie PS i SLD;

iii. Problemy opozycji;

iv. Zwycięstwo Aleksandra Kwaśniewskiego;

v. Konstytucja 1997.

Literatura:

A.Dudek, Historia polityczna Polski, 1989-2015, Kraków 2016, s. 242-288, 303-320, 324-350, 357-364.

8. Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

A.Dudek, Historia polityczna Polski, 1989-2015, Kraków 2016

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium ustne, odpowiedź na wylosowane pytanie w czasie ostatnich zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Héjj
Prowadzący grup: Dominik Héjj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.