Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt badawczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-PB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt badawczy
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W02,

BW1_W13,

BW1_U02,

BW1_U08

Skrócony opis:

Student zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do opracowania problemu badawczego w postaci napisania artykułu naukowego.

Pełny opis:

Zajęcia w postaci indywidualnej pracy ze studentami.

Każdy ze studentów ustala z prowadzącym temat do opracowania. formułuje pytania badawcze, hipotezy, metody, źródła wykorzystane w opracowaniu, strukturę.

Student gotową pracę zamieszcza na platformie Moodle.

Literatura:

Przydzielana każdemu studentowi indywidualnie, zgodnie z podjętym tematem, którego efektem jest powstanie artykułu naukowego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Opis efektów kształcenia:

Wiedza

- Student przyswoił wiedzę o miejscu i znaczeniu nauki o bezpieczeństwie w systemie nauk oraz o przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi

- Student zapoznał się z metodyką prowadzenia badań nad bezpieczeństwem, w oparciu o narzędzia metodologii nauk społecznych

Umietjętności

- Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie i powiązanych z nią dyscyplin oraz pozyskiwać dane do analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w wymiarze państwowym i międzynarodowym

- Student potrafi sporządzać analizy dotyczące wybranych zjawisk związanych z bezpieczeństwem

Punkty ECTS

15 godzin zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie przedmiotu student przygotowuje artykuł naukowy wraz z posterem.

Ocenianie ciągłe pracy studenta ze szczególnym skoncentrowaniem na przedstawionej pracy pisemnej w postaci artykułu naukowego i posteru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bajda, Monika Trojanowska-Strzęboszewska, Janusz Węgrzecki
Prowadzący grup: Piotr Bajda, Monika Trojanowska-Strzęboszewska, Janusz Węgrzecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do opracowania problemu badawczego w postaci napisania artykułu naukowego.

Pełny opis:

Zajęcia w postaci zespołowej lub indywidualnej pracy ze studentami.

Studenci ustalają z prowadzącym temat do opracowania. Formułuje cel i pytania badawcze, hipotezy, określają metody badawcze i źródła, wykorzystane w pracy, tworzą strukturę artykułu.

Gotowe pracę studenci wysyłają prowadzącemu drogą elektroniczną lub zamieszczają na platformie Moodle, w terminie wskazanym przez prowadzącego.

Literatura:

Przydzielana każdemu studentowi indywidualnie, zgodnie z podjętym tematem, którego efektem jest powstanie artykułu naukowego.

Wymagania wstępne:

Wiedza i umiejętności uzyskane w dotychczasowym toku studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Broda-Wysocki, Katarzyna Grzybowska-Walecka, Kinga Wojtas-Jarentowska
Prowadzący grup: Piotr Broda-Wysocki, Katarzyna Grzybowska-Walecka, Kinga Wojtas-Jarentowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.