Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie kryzysowe gminy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-ZKG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie kryzysowe gminy
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Zajęcia do wyboru 3 rok (Bezpieczeństwo wewnętrzne I st)
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15538
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W01,BW1_W07,BW1_W10,BW1_U01,BW1_U02,BW1_U04,BW1_U05,BW1_U09,BW1_K05

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotować studenta do analizowania zjawisk zagrożeń bezpieczeństwa i zarządzania w sytuacjach kryzysowych na szczeblu lokalnym, z poziomu gminy. Zajęcia maja na celu przygotować studenta do umiejętnego wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej

z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

oraz pozyskiwania danych do analizowania zjawisk

związanych z bezpieczeństwem, zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną gminy oraz podejmowania stosownych działań.

Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym, on-line.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Zagadnienia ogólne: definicje, typologia, źródła kryzysu, cechy, typy i fazy sytuacji kryzysowych.

2. Analiza podstaw prawnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Bezpieczeństwo.

4. Zagrożenia.

5. Zarządzanie ryzykiem jako element zarządzania kryzysowego.

6. Zakres podmiotowy zarządzania kryzysowego.

7. Zakres przedmiotowy zarządzania kryzysowego.

8. Zarządzanie kryzysowe w gminie jako element zarządzania kryzysowego w RP.

9. Planowanie cywilne gminy.

10. Plany reagowania kryzysowego w gminie.

11. Gminne centra zarządzania kryzysowego.

Literatura:

1. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. tj. z dnia 5 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1398)

2. G. Pietrek, System zarządzania kryzysowego. Diagnoza i kierunki doskonalenia, Warszawa 2018.

3. M. Nowak, E. Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011.

4. J. Gołębiewski, Zarządzanie kryzysowe na szczeblu samorządowym. Teoria i Praktyka, Warszawa 2015.

5. M. Czuryk, K. Dunaj, M. Karpiuk, K. Prokop, Prawo zarządzania kryzysowego. Zarys systemu, Olsztyn 2016.

6. R. Kalinowski, Obrona cywilna w Polsce, Siedlce 2017.

7. B. Zdorowski, Teoria zarządzania kryzysowego. Zarys, Szczytno 2014.

8. J. Pilżyś, Zarządzanie kryzysowe, Szczecin 2007.

9. A. Misiuk, Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego, zagadnienia prawno-ustrojowe, Warszawa 2008.

10. E. Nowak, Zarządzanie kryzysowe w sytuacji zagrożeń niemilitarnych, Warszawa 2007.

11. P. Tyrała, A. Marszałek, Zarządzanie kryzysowe, Toruń 2004.

12. Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK nr 1. student poznaje podstawowe pojęcia i przepisy prawne w obszarze zarządzania kryzysowego;

EK nr 2. student definiuje zagrożenia,

EK nr 3. student zna zależności pomiędzy poszczególnymi organami działającymi w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

EK nr 4. student nabiera umiejętności rozpoznawania podstawowych zagrożeń i określa sposób działania w sytuacji kryzysowej na obszarze gminy;

EK nr 5. student potrafi określać proces zarządzania kryzysowego na poziomie gminy i zakres odpowiedzialności poszczególnych organów;

EK nr 6. student samodzielnie dobiera odpowiednie formy postępowania wobec sytuacji kryzysowych, korzystając z wiedzy nt. prawidłowości działania w obszarach związanych z zarządzaniem kryzysowym gminy;

EK nr 7. student, w oparciu o zdobytą wiedzę, potrafi wskazać możliwe skutki określonego postępowania w sytuacjach kryzysowych gminy.

EK nr 8. student nabiera umiejętności efektywnego działania w sytuacjach kryzysowych.

Osiągnięte przez:

Wykład informacyjny i wykład problemowy

Dyskusja panelowa

ECTS:3

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (obowiązkowa, max. 2 nieusprawiedliwione),aktywność na platformie e-learningowej,przygotowanie do zajęć/praca domowa/praca na platformie e-learningowej, pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Marszał-Jankowska
Prowadzący grup: Krystyna Marszał-Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.