Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat języka obcego: Język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BWZ-LJOA-IV Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektorat języka obcego: Język angielski
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Chełpińska, Elżbieta Lesiak-Bielawska, Piotr Wojciechowski
Prowadzący grup: Ewa Chełpińska, Elżbieta Lesiak-Bielawska, Piotr Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

English File Intermediate, Third Edition, Student's Book, Workbook by Christina Latham-Koenig and Clive Oxenden, English Grammar in Use by Raymond Murphy, materiały z internetu, materiały własne.

Pełny opis:

H1A_U10

Metody dydaktyczne:

Praca z podręcznikiem i na platformie internetowej, wprpwadzanie i utrwalanie gramatyki i leksyki, kształcenie poszczególnych sprawności językowych.

Metoda eklektyczna ze szczególnym uwzględnieniem metody komunikacyjnej. Metody weryfikacji: ocenianie ustawiczne. H1A_U07

Dyskusja, giełda pomysłów, konwersacja w parach i grupach.

Metody weryfikacji: ocenianie ustawiczne, projekt, testy.

H1A_U09

H1A_U03

H1A_U01

Metody dydaktyczne: metoda projektu.

Metody weryfikacji: prezentacja projektu.

Literatura:

1 Zajęcia organizacyjne.

Zakupy w internecie. Mowa zależna.

Tworzenie rzeczowników od czasowników.

2 Prezentacja. Słownictwo związane z pracą. Gerund and infinitive.

Revise and check.

3 Prezentacja. Rola szczęśliwych przypadków w życiu. Third

conditional.

Powtórzenie materiału. Tworzenie przymiotników i

przysłówków.

4 Prezentacja. Informacje w internecie. Quantifiers.

Powtórzenie materiału. Urządzenia elektroniczne.

Separable phrasal verbs.

5 Prezentacja. Słuchanie: Nieprzewidziane zdarzenia - indirect

questions.

Ikony współczesnego świata. Zdania względne.

7 Powtórzenie materiału. Compound nouns. Czytanie: słownictwo związane z

popełnieniem przestępstwa.

8 Test zaliczeniowy.

Kolejność tematów może ulec zmianie.

Wymagania wstępne:

a)- udział w zajęciach 24 godziny;

- przygotowanie do zajęć 10 godzin;

- przygotowanie prezentacji 5 godzin;

- przygotowanie do testów 5 godzin;

- lektura dodatkowa 4 godziny.

b) Warunki zaliczenia przedmiotu:

Ocena na podstawie przygotowania do zajęć, prac domowych,przygotowania artykułów z prasy, ustnej prezentacji w grupie, pracy pisemnej na zadany lub wybrany temat, aktywności w trakcie zajęć, zaliczenia testu końcowego. Artykuły i prezentacje mają być wykonane najpóżniej na dwunastych zajęciach semestru. Na jednych zajęciach mogą być 3 artykuły i 1 prezentacja. Nie można zaliczyć semestru bez któregokolwiek z wyżej wymienionych zadań. Nie można zaliczyć semestru bez zaliczenia testu końcowego. Każde z wykonanych zadań zalicza 60 procent.

Student ma prawo do opuszczenia dwóch zajęć bez usprawiedliwienia. Przy 60% usprawiedliwionych nieobecności wykładowca ma prawo nie zaliczyć studentowi semestru, nawet przy zaliczeniu wszystkich wyżej wymienionych zadań.

c) Kryteria oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się:

- systematyczne uczęszczanie na zajęcia 30 pkt.;

- aktywność na zajęciach 30 pkt.;

- projekt 40 pkt.;

- artykuł 40 pkt.;

- napisanie testu 60 pkt.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 200.

0 -118 (0% - 59%) - ocena 2,0;

119 - 134 (60% - 67%) - ocena 3,0;

135 - 150 ( 68% - 75%)- ocena 3,5;

151 - 166 (76% - 83%) - ocena 4;

167 - 182 (84% - 91%)- ocena 4,5;

183 - 200 (92% - 100%)-ocena 5.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.