Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BWZ-MSP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki polityczne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P1_W04, P1_W07, E1_W07, BW1_W01, BW1_U04

Skrócony opis:

Kod do zajęć w MS Teams: 8qdiu2y

CZĘŚĆ I. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA ORAZ JAKO RZECZYWISTOŚĆ KULTUROWA, GOSPODARCZA I POLITYCZNA

POCZĄTKI REFLEKSJI NAD STOSUNKAMI MIĘDZYNARODOWYMI. PIERWSZE PRÓBY STWORZENIA TEORII

WSPÓŁCZESNE TEORIE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH – WIELKIE DEBATY

CZĘŚĆ II. ASPEKT PODMIOTOWY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

UCZESTNICTWO I PODMIOTOWOŚĆ PRAWNA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

PAŃSTWA JAKO UCZESTNICY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

NARODY i RELIGIE JAKO UCZESTNICY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE JAKO UCZESTNICY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

CZĘŚĆ III. ASPEKT PRZEDMIOTOWY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

KONWENCJONALNE I NIEKONWENCJONALNE SPOSOBY REGULACJI STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

STRUKTURA I EWOLUCJA SYSTEMU MIĘDZYNARODOWEGO

POLITYKA ZAGRANICZNA

SPORY I KONFLIKTY MIĘDZYNARODOWE

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

Pełny opis:

CZĘŚĆ I. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA ORAZ JAKO RZECZYWISTOŚĆ KULTUROWA, GOSPODARCZA I POLITYCZNA

Wieloznaczność terminu „Stosunki międzynarodowe”

Spór o naukowość stosunków międzynarodowych

Spór o przedmiot i istotę stosunków międzynarodowych

Definicja stosunków międzynarodowych

Funkcje nauki o stosunkach międzynarodowych

POCZĄTKI REFLEKSJI NAD STOSUNKAMI MIĘDZYNARODOWYMI. PIERWSZE PRÓBY STWORZENIA TEORII

Starożytność

Średniowiecze

Odrodzenie

Oświecenie

XIX i XX wiek

WSPÓŁCZESNE TEORIE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH – WIELKIE DEBATY

Pierwsza debata

Druga debata

Trzecia debata

Teorie stosunków międzynarodowych

CZĘŚĆ II. ASPEKT PODMIOTOWY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

UCZESTNICTWO I PODMIOTOWOŚĆ PRAWNA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

Pojęcie uczestnictwa (podmiotowości)

Rodzaje uczestnictwa w stosunkach międzynarodowych

Problem uznania w stosunkach międzynarodowych

PAŃSTWA JAKO UCZESTNICY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Powstawanie państw

Upadek państw

Typy państw we współczesnym świecie

Podstawowe cechy państw w porządku międzynarodowym

Poglądy na pozycję państwa w stosunkach międzynarodowych

Organy państwa w stosunkach międzynarodowych

NARODY i RELIGIE JAKO UCZESTNICY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Problemy z definicją narodu

Nacjonalizm

Kwestia narodowa

Prawo narodów do samostanowienia

Religie jako uczestnicy stosunków międzynarodowych

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE JAKO UCZESTNICY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Geneza organizacji międzynarodowych

Typologia organizacji międzynarodowych

Międzynarodowe organizacje rządowe – uczestnicy państwowi (IGOs)

Międzynarodowe organizacje pozarządowe – uczestnicy niepaństwowi (INGOs)

Funkcje i znaczenie organizacji międzynarodowych

CZĘŚĆ III. ASPEKT PRZEDMIOTOWY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

KONWENCJONALNE I NIEKONWENCJONALNE SPOSOBY REGULACJI STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Pojęcie i ogólna charakterystyka regulacji konwencjonalnych

Prawo międzynarodowe

Obyczaj międzynarodowy

Pojęcie i ogólna charakterystyka regulacji niekonwencjonalnych

STRUKTURA I EWOLUCJA SYSTEMU MIĘDZYNARODOWEGO

System jako metoda naukowa badająca stosunki międzynarodowe

System jako rzeczywistość społeczna

Typy systemów międzynarodowych

Państwo w systemie międzynarodowym

POLITYKA ZAGRANICZNA

Pojęcie polityki zagranicznej

Podmioty polityki zagranicznej

Cele polityki zagranicznej

Strategia i taktyka oraz metody i środki polityki zagranicznej

Determinanty polityki zagranicznej

Funkcje polityki zagranicznej

SPORY I KONFLIKTY MIĘDZYNARODOWE

Pojęcie i podział sporów oraz konfliktów międzynarodowych

Główne przyczyny sporów i konfliktów międzynarodowych

Sposoby pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych

Prawo międzynarodowe wobec wojny

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

Pojęcie bezpieczeństwa międzynarodowego

Główne tendencje ewolucji bezpieczeństwa międzynarodowego do lat 90. XX wieku

Perspektywy bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku

Literatura:

Cziomer E., Zyblikiewicz L.W. (red.), Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa-Kraków 2000.

Haliżak E., Kuźniar R. (red.), Stosunki międzynarodowe: geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006.

Łoś–Nowak T., Stosunki międzynarodowe: teorie, systemy, uczestnicy, Wrocław 2000.

Zenderowski R., Stosunki międzynarodowe. Uczestnicy – ich miejsce i rola w systemie międzynarodowym, Warszawa 2004.

Zenderowski R., Stosunki międzynarodowe. Vademecum, Wrocław 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny lub ustny (do wyboru).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Zenderowski
Prowadzący grup: Radosław Zenderowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.