Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesna cywilizacja zachodnia i jej wyzwania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BWZ-WCZiJW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesna cywilizacja zachodnia i jej wyzwania
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Wykład akademicki.

Celem wykładu jest syntetyczne uchwycenie specyfiki współczesnej cywilizacji zachodniej, pokazanie dynamiki jej zmian, oraz identyfikacja jej najważniejszych wyzwań.

Pełny opis:

Wykład akademicki.

Celem wykładu jest syntetyczne uchwycenie specyfiki współczesnej cywilizacji zachodniej, pokazanie dynamiki jej zmian, oraz identyfikacja najważniejszych wyzwań.

Aby ten cel zrealizować w trakcie wykładu przewiduję się.

I. Próbę określenia pojęcia "współczesna cywilizacja zachodnia" poprzez:

- krótkie naświetlenie dyskusji wokół pojęcia "cywilizacja",

- wskazanie jak w różnych sposób można rozumieć "współczesność" Zachodu (od kiedy współczesność ?),

- wreszcie, poprzez pokazanie współczesnego Zachodu na tle innych cywilizacji.

II. Pokazanie dynamiki współczesnej cywilizacji zachodniej poprzez:

- przywołanie kilku najważniejszych koncepcji "rozwoju" i "kryzysu" współczesnego Zachodu,

- pokazanie, że przy wszystkich różnicach łączy je ujęcie dynamiczne, identyfikujące zachodnią cywilizację jako proces i drogę,

- identyfikację najważniejszych etapów tej drogi .

III. Identyfikację wybranych antynomii i wewnętrznych napięć współczesnej cywilizacji zachodniej między:

- etyką pracy i kulturą konsumpcyjną,

- wolnością a standaryzacją i „macdonaldyzacją”,

- indywidualizmem a kulturą masową.

- rozwojem nauki a wielkimi ideologiami XX w., i "społeczeństwem ryzyka"

Literatura:

Wybrana literatura:

1. N. Ferguson, Cywilizacja. Zachód i reszta, Warszawa 2o13,

2. J. Szacki, Teorie cywilizacji, w: tenże, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002,

3. J. Ortega y Gasset, Bunt mas, Warszawa 1982,

4. D. Riesman, Samotny tłum, Warszawa 1971,

5. D. Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa 1994,

6. G. Ritzer, Mcdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 1997,

7. R. Dahrendorf, Nowoczesny konflikt społeczny, Warszawa 1993,

8. F. Zakaria, Przyszłość wolności. Nieliberalna demokracja w Stanach Zjednoczonych i na świecie, Warszawa 2018,

9. S. Sowiński, Dyskretny urok biurokracji, Rzeczpospolita, 9 stycznia 2004,

10. S. Sowiński, Kryzys Europy jako spór „kultury” z „cywilizacją”. Kilka uwag semantycznych, w: Piotr Mazurkiewcz i Krzysztof Wielecki (red), „Inny” człowiek w „innym społeczeństwie”? Europejskie dyskursy, Warszawa 2008,

11. A. Dylus, S. Sowiński (red.), Bunt mas czy kryzys elit, Wrocław 2018.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Najważniejsze efekty kształcenie jakie zakłada wykład to

- Umiejętność opisania kilku cech specyficznych współczesnej cywilizacji zachodniej,

- Umiejętność pokazania dynamiki zmian w niej zachodzących,

- Umiejętność wskazania kilku wybranych napięć cywilizacyjno-społecznych współczesnych społeczeństw zachodnich,

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia mają charakter klasycznego wykładu akademickiego.

Warunkiem zaliczenia wykładu i przesłanką do wystawienia oceny jest końcowe pisemne kolokwium w formie 1-2 stronnej samodzielnej pisemnej wypowiedzi na zadany temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Sowiński
Prowadzący grup: Sławomir Sowiński
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a977fd6feddf3442aace56edcb575e37b%40thread.tacv2/conversations?groupId=1e07485d-5825-4f8d-8e33-58cb90695fc3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład akademicki.

Celem wykładu jest syntetyczne uchwycenie specyfiki współczesnej cywilizacji zachodniej, pokazanie dynamiki jej zmian, oraz identyfikacja najważniejszych wyzwań.

Pełny opis:

Wykład akademicki.

Celem wykładu jest syntetyczne uchwycenie specyfiki współczesnej cywilizacji zachodniej, pokazanie dynamiki jej zmian, oraz identyfikacja jej najważniejszych wyzwań.

Aby ten cel zrealizować w trakcie wykładu przewiduję się.

I. Próbę określenia pojęcia "współczesna cywilizacja zachodnia" poprzez:

- krótkie naświetlenie dyskusji wokół pojęcia "cywilizacja",

- wskazanie jak w różnych sposób można rozumieć "współczesność" Zachodu (od kiedy współczesność ?),

- wreszcie, poprzez pokazanie współczesnego Zachodu na tle innych cywilizacji.

II. Pokazanie dynamiki współczesnej cywilizacji zachodniej poprzez:

- przywołanie kilku najważniejszych koncepcji "rozwoju" i "kryzysu" współczesnego Zachodu,

- pokazanie, że przy wszystkich różnicach łączy je ujęcie dynamiczne, identyfikujące zachodnią cywilizację jako proces i drogę,

- identyfikację najważniejszych etapów tej drogi .

III. Identyfikację wybranych antynomii i wewnętrznych napięć współczesnej cywilizacji zachodniej między:

- etyką pracy i kulturą konsumpcyjną,

- wolnością a standaryzacją i „macdonaldyzacją”,

- indywidualizmem a kulturą masową.

- rozwojem nauki a wielkimi ideologiami XX w., i "społeczeństwem ryzyka"

Literatura:

Wybrana literatura:

1. N. Ferguson, Cywilizacja. Zachód i reszta, Warszawa 2o13,

2. J. Szacki, Teorie cywilizacji, w: tenże, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002,

3. J. Ortega y Gasset, Bunt mas, Warszawa 1982,

4. D. Riesman, Samotny tłum, Warszawa 1971,

5. D. Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa 1994,

6. G. Ritzer, Mcdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 1997,

7. R. Dahrendorf, Nowoczesny konflikt społeczny, Warszawa 1993,

8. F. Zakaria, Przyszłość wolności. Nieliberalna demokracja w Stanach Zjednoczonych i na świecie, Warszawa 2018,

9. S. Sowiński, Dyskretny urok biurokracji, Rzeczpospolita, 9 stycznia 2004,

10. S. Sowiński, Kryzys Europy jako spór „kultury” z „cywilizacją”. Kilka uwag semantycznych, w: Piotr Mazurkiewcz i Krzysztof Wielecki (red), „Inny” człowiek w „innym społeczeństwie”? Europejskie dyskursy, Warszawa 2008,

11. A. Dylus, S. Sowiński (red.), Bunt mas czy kryzys elit, Wrocław 2018.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z: geografii, historii i WOS przewidziana na poziomie szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Sowiński
Prowadzący grup: Sławomir Sowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.