Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do prawa cywilnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BWZ-WdPC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0400) Biznes, administracja i prawo
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do prawa cywilnego
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDhkNzU5Y2YtODIzMS00ZjNlLWJhMmYtZDI0Y2JjOTgyNGY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%225f1200c5-000c-4dfb-b512-4a3d2d51a119%22%7d
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Najważniejsze zagadnienia omawiane na wykładzie.

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Pojęcie i cechy prawa cywilnego.

2. Źródła prawa cywilnego.

3. Pojęcie stosunku i zdarzeń cywilnoprawnych.

4. Prawo podmiotowe i podmioty stosunków cywilnoprawnych. Osoby fizyczne i prawne.

5. Przedmiot stosunków cywilnoprawnych.

6. Czynności prawne: pojęcie, klasyfikacja, forma.

7. Przedstawicielstwo.

8. Pojęcie, rodzaje i charakterystyka praw rzeczowych.

9. Ochrona praw rzeczowych.

10. Pojęcie i cechy prawa zobowiązań, źródła zobowiązań.

11. Podstawowe rodzaje umów cywilnoprawnych.

12. Prawo spadkowe. Pojęcie spadku, dziedziczenie ustawowe, rodzaje spadków.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zaznajomienie z problematyką prawa cywilnego obowiązującego w Polsce, w szczególności prawa rzeczowego, prawa zobowiązań i prawa spadkowego. Student powinien nabyć umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami prawa cywilnego oraz zaznajomić się z możliwościami kształtowania własnymi działaniami relacji cywilnoprawnych.

Literatura:

1. Ustawa z dnia 23.04,1963r. Kodeks cywilny

2. P. Kubiński, A. Woloszko, Wybrane Zagadnienia prawa cywilnego

3. E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student powinien nabyć wiedzę o podstawowych instytucjach prawa cywilnego a także o jego systematyce.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym składających się z 4 pytań opisowych. Za każde pytanie można uzyskać 1 pkt. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie co najmniej 2 punktów.

aktywność na platformie e - learningowej

kod zespołu 3dhmgo0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Czapliński
Prowadzący grup: Mariusz Czapliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.