Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucje otoczenia biznesu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EK-MGR-IOB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucje otoczenia biznesu
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EM2_U12, EM2_K07


Symbol efektów kształcenia: EM2_U04

opis efektu:

Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: − właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, − dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno- komunikacyjnych (ICT)

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Czytanie literatury, uczestnictwo w zajęciachSymbol efektów kształcenia: EM2_K07

opis efektu: Jest gotów do inicjowania działania na rzecz interesu publicznego

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

analizowanie rynku i wybór odpowiednich instytucji, przygotowanie do zaliczenia, dyskusje i krytyczne oceny różnych form wsparcia z uwzględnienem interesu publicznego.Skrócony opis:

Instytucje otoczenia biznesu stanowią ważny element infrastruktury instytucjonalnej, w ich skład wchodzi kilkanaście różnego typu ośrodków. Wyodrębnia się trzy podstawowe grupy IOB, do których zalicza się.: Ośrodki przedsiębiorczości, Instytucje finansowe oraz Ośrodki innowacji są one niezbędne do tworzenia infrastruktury wsparcia przedsiębiorstw zarówno tych znajdujących się w początkowych fazach rozwoju jak i tych poszukujących innego rodzaju wsparcia. Instytucje otoczenia biznesu to przedmiot zajmujący się analizowaniem możliwości uzyskania wsparcia dla sektora przedsiębiorstw.. Dynamika rozwoju ośrodków wspierania przedsiębiorczości w Polsce ulega intensywnym zmianom próbując się dostosowywać do zmieniających się warunków.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ECTS: 2

Podział ECTS:

•uczestnictwo w zajęciach 30h - 1 pkt ECTS

•praca własna (przygotowanie prezentacji/projektu) 15 h - 0,5 pkt ECTS

•studiowanie literatury 15h - 0,5 pkt ECTS

Efekty kształcenia

Po realizacji przedmiotu student:

1.Będzie wiedział:

Czym są Instytucje Otoczenia Biznesu

Po co one funkcjonują

Jaka jest rola przedsiębiorstw w gospodarce

Jakie są ryzyka, zalety i wady korzystania z poszczególnych instytucji wpierających otoczenie biznesu

2.Będzie umiał:

Dokonywać wyboru pomiędzy instytucjami wsparcia

Analizować i oceniać wsparcie przedsiębiorstw

Analizować i wyciągać konkretne wnioski ze znalezionego materiału (opracowań, tabel)

Znaleźć potrzebne do analizy dane

formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy występujące w przedsiębiorstwach

3.Zdobędzie kompetencje:

Współpracy w grupie

pracy w zespole podczas przygotowania pracy zaliczeniowej i przeprowadzenia trzyletniej analizy zebranego materiału

krytycznej oceny innych zespołów

Wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie projektu zgodnie z zasadami umieszczonymi na platformie moodla.

Jeśli ktoś nie wykona projektu grupowego, będzie odpowiadał ustnie na platformie MS Teams z materiału umieszczonego podczas całego kursu na platformie Moodla - obowiązują wszystkie tematy) Na egzaminie ustnym student otrzymuje trzy pytania (na jedno może nie udzielić odpowiedzi aby otrzymać ocenę dostateczną).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Hryniewicka
Prowadzący grup: Magdalena Hryniewicka
Strona przedmiotu: https://login.uksw.edu.pl/cas/logout?url=https%3A%2F%2Fapd.uksw.edu.pl%2F&locale=pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Wszystkie informacje i linki po zalogowaniu się na platformę Moodla

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Hryniewicka
Prowadzący grup: Magdalena Hryniewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.