Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rynki finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EK-RF Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rynki finansowe
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aNiI3Q3WURRNvFfuaaE3-CjTJ9em_oMRZFGDEPvjzgIg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b8b234e6-b193-4939-9c60-7b113e6f739a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_W04

Skrócony opis:

Przedmiotem kursu jest problematyka związana z rynkami finansowymi.

Pełny opis:

Przedmiotem kursu jest problematyka związana z rynkami finansowymi. Studenci otrzymują wiedzę związaną ze strukturą, instrumentami i mechanizmami funkcjonowania rynków finansowych.

Literatura:

W. Dębski - Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN 2014

A, Sławiński - Rynki finansowe, PWE 2006

J. Czekaj - Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN 2009

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1_W04 Absolwent zna wybrane najnowsze osiągnięcia naukowe odnoszące

się do teorii ekonomii oraz wybranych zagadnień z

zakresu ekonomii stosowanej

Student otrzyma wiedzę z obszaru rynków finansowych

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu i uzyskania oceny końcowej jest pozytywna ocena z ćwiczeń i egzaminu

Egzamin pisemny

Za aktywne uczestnictwo w wykładzie (obecność i aktywność) możliwe jest otrzymanie 0,5 oceny wyżej

30 godzin udział w wykładzie

30 godzin udział w ćwiczeniach

30 godzin przygotowanie materiału

120 godzin studia nad materiałem źródłowym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Komorowski
Prowadzący grup: Piotr Komorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 57 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 57 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Komorowski
Prowadzący grup: Piotr Komorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

W. Dębski - Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN 2014

A, Sławiński - Rynki finansowe, PWE 2006

J. Czekaj - Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.